Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

Do TQC Team bắt đầu nghỉ tết từ ngày 13-02-2018 đến hết ngày 20-02-2018, nên sẽ tạm ngưng trao giải các sự kiện Tháng 2, Anh Hùng nào có ghi nhận thông tin tham gia các sự kiện trong tháng từ ngày 12-02-2018 trở đi sẽ được trao quà từ ngày 22-02-2018, trong thời gian này bộ phận ghi nhận thông tin, hỗ trợ khách hàng vẫn hoạt động bình thường

Chúc chư vị Anh Hùng một năm mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý 

 

Thân, TQC Team.