Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

Hiện tại TQC team đã tiến hành update hệ thống mới dành cho phiên bản Version 14. TQC team đã tiến hành kiểm tra nhưng nếu trong quá trình chơi, chu vị anh Hùng nào phát hiện lỗi thì vui lòng liên hệ với HTKH (điện thoại hoặc mail), TQC team sẽ tiến hành kiểm tra và sửa lỗi trong thời gian sớm nhất.

Chúc chư vị Anh Hùng chơi game vui vẻ

 

Thân, TQC Team.