(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Thông Báo] - Cập nhật thông tin vật phẩm Giáp Phục +1/+2/+3 | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Thông Báo] - Cập nhật thông tin vật phẩm Giáp Phục +1/+2/+3

Thân chào các vị Anh Hùng ! 

 

TQC Team xin gửi đến các vị Anh Hùng thông tin thay đổi về vật phẩm Giáp Phục +1 / Giáp Phục +2 / Giáp Phục +3 như sau : 

Trước đây, các vật phẩm này dùng để nâng cấp các loại vật phẩm khác như Áo trong / Áo Choàng / Bao Tay / Khiêng (Lớn/Nhỏ)TQC Team sẽ cập nhật các vật phẩm này chỉ được sử dụng để nâng cấp cho Set Giáp bao gồm Nón / Áo / Giày.

 

Lưu ý : 

  • Thời gian áp dụng bắt đầu từ lúc 00h01 ngày 08/11/2021

 

Chúc các vị Anh Hùng chơi game vui vẻ ! 

Thông tin sự kiện trong tháng các vị Anh Hùng xem tại đây

Thân, TQC Team.

Tin tức liên quan

[Tháng 1] - Thông báo trao quà sự kiện
18.01.2022
[Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới !
18.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 18/01/2022
17.01.2022
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện Vòng Quay Tháng 1
17.01.2022
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop sự kiện Vòng Quay Tháng 1
13.01.2022
[Thông Báo] - Cập nhật quy định quy định tham gia trò chơi
13.01.2022
[Thông Báo] - Tạm dừng sự kiện Mừng Sinh Nhật
11.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 11/01/2022
10.01.2022
[Thông Báo] - Sự kiện Đệ Nhất Quân Đoàn [XV]
05.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì server Long Phụng
04.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 04/01/2022
03.01.2022
[Thông Báo] - Tạm ngưng trao quà sự kiện Vua Thế Lực (Long Phụng)
02.01.2022
[Tháng 12] - Thông báo trao quà sự kiện
30.12.2021
[Tháng 12] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.12.2021
[Thông Báo] - Công bố danh sách Quân Đoàn [Đệ Nhất Quân Đoàn-XV]
29.12.2021
[Thông Báo] - Cập nhật ĐỆ NHẤT QUÂN ĐOÀN [XV]
28.12.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 28/12/2021
27.12.2021
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop Noel 24/12
24.12.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 21/12/2021
20.12.2021
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất cập nhật phiên bản 17.0.0.9 ngày 16/12/2021
15.12.2021