Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

TQC Team đã tiến hành cập nhật sự kiện Túi Ngoại Công & Nội Công cho server Pharaoh

Ngoài ra, TQC Team cũng đã cập nhật thêm một số skill mới để chư vị Anh Hùng có thể Nâng Cấp:

• Liệt Địa (Max 5)

 Nguyệt Hoa (Max 5)

 Xuyên Ảnh (Max 5)

 Toàn Hỏa (Max 5)

 Xích Diễm (Max 13)

 Đằng Xà (Max 16)

 Lôi Ngọc (Max 16)

 Ám Tiễn (Max 16)

 Cang Thiên Chi Thế (Max 20)

 Địa Khôn Chi Thế (Max 20)

Chúc chư vị Anh Hùng chơi game vui vẻ

 

Xem thông tin skill Ngoại Công đặc biệt (Nâng cấp +3 lên +4) tại đây

Xem thông tin skill Ngoại Công đặc biệt (Nâng cấp +4 lên +5) tại đây

Xem thông tin skill Nội Công đặc biệt tại đây

Xem thông tin skill Nội Công (Nâng cấp +14) tại đây

Xem thông tin skill Nội Công (Nâng cấp +15) tại đây

Xem thông tin skill Nội Công (Nâng cấp +16) tại đây

Xem thông tin skill Nội Công (Nâng cấp +17) tại đây

Xem thông tin skill Nội Công (Nâng cấp +18) tại đây

Xem thông tin skill Nội Công (Nâng cấp +19) tại đây

Xem thông tin skill Nội Công (Nâng cấp +20) tại đây

Thân, TQC Team.