Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

TQC Team đã tiến hành cập nhật thêm một số Skill Ngoại Công, Nội Công & Đặc Thù được Nâng Cấp & Vật Phẩm Skill cần thiết để Nâng Cấp

Chư vi Anh Hùng có thể xem thông tin chi tiết dưới đây:

 

Tổng hợp các Skill Ngoại Công được Nâng Cấp xem tại đây

Tổng hợp các Skill Nội Công được Nâng Cấp xem tại đây

Thông tin chi tiết về sự kiện xem tại đây


 

Thân, TQC Team.