Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

Ngày 13-04-2018, TQC Team sẽ tiến hành bảo trì Forum để nâng cấp server, trong thời gian bảo trì chư vị Anh Hùng sẽ không thể vào Forum

Thời gian bảo trì dự kiến từ 10h30  12h30

Chúc chư vị anh hùng chơi game vui vẻ

 

Thân, TQC Team.