Thân chào chư vị anh hùng!

 

Ngày 18-09-2018, TQC Team sẽ tiến hành bảo trì cập nhật phiên bản mới 14 và mở 2 server mới "Pharaoh" & "Cleaopatra"

Thời gian bảo trì dự kiến từ 9h00  14h00

Chư vị Anh Hùng có thể download bản cập nhật phiên bản mới vào ngày 17-09-2018

Sau khi download và cập nhật lên phiên bản mới, chư vị Anh Hùng sẽ không thể đăng nhập vào game được nữa, cho đến khi TQC Team hoàn tất bảo trì. Chư vị Anh Hùng có thể dùng phiên bản cũ để đăng nhập vào game bình thường

 

Chú ý: Hiện tại bản cập nhật từ 13.0.3.1 lên 14.0.0.0 đang bị lỗi, TQC Team khuyến cáo chư vị Anh Hùng nên xóa phiên bản cũ và tải bản đầy đủ 14.0.0.0 để vào game

 

Thông tin sự kiện xem tại đây

Download bản full phiên bản 14 tại đây

Hướng dẫn cài đặt bản full phiên bản 14 tại đây

Thân, TQC Team.