(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •   Mở sự kiện Flash Sale 31/05
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 31/05
 •  Mở sự kiện Flash Sale 30/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 30/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 29/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 29/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 28/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 28/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 27/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 27/05
 •  Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn 27-29/05
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 26/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 26/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 25/05
 •  Mở sự kiện Tinh Luyện Sư (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) &  Cập Nhật Cấp Độ Tham Gia
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 24/05
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 24/05
 •  Mở sự kiện Flash Sale 23/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 23/05
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 22/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 22/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 21/05
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 20/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 20/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/05
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 5 (New)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/05
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 17/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 15/05
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 15/05
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 14/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/05
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 12/05
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 09/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/05
 •  Mở sự kiện Flash Sale 08/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 07/05
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 5
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/05
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 04/05
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 03/05
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 5
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 02/05
 •  Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 01/05
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Tấn Cấp Level (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện IP BONUS Tháng 5
 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 01/05

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 09/08/2022
08.08.2022
[Tháng 8] - Thông báo trao quà sự kiện
02.08.2022
[Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/08/2022
01.08.2022
[Tháng 7] - Thông báo trao quà sự kiện
27.07.2022
[Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !
27.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 26/07/2022
25.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 19/07/2022
18.07.2022
[Tháng 7] - Thông báo trao quà sự kiện
12.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 12/07/2022
11.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 05/07/2022
04.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất ngày 29/06/2022
29.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 28/06/2022
27.06.2022
[Tháng 6] - Thông báo mở sự kiện mới !
22.06.2022
[Tháng 6] - Thông báo trao quà sự kiện
22.06.2022
[Thông Báo] - Hoàn tất bảo trì hệ thống đăng ký tài khoản
21.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 21/06/2022
20.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì hệ thống đăng ký tài khoản
17.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất ngày 16/06/2022
15.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 14/06/2022
13.06.2022