(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 12] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 12] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 31/12
 •   Mở sự kiện Flash Sale 31/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 30/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 29/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 28/12
 •  Mở sự kiện Tiêu WebPoint 28-30/12
 •  Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 27/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 26/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Noel 25/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 24/12
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Noel 24/12
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 24-26/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 23/12
 •  Mở sự kiện Đệ Nhất Quân Đoàn [XV] - Long Phụng
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 22/12
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) &   Cập nhật Cấp Độ Tham Gia
 •   Cập nhật WebShop sự kiện Vòng Quay Tháng 12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 21/12
 •   Cập nhật sự kiện Top Server
 •  Mở sự kiện Flash Sale 20/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 20/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/12
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 17/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/12
 •  Trao quà đền bù 100 Siêu Kinh Nghiệm đến các tài khoản có vật cưỡi "Thần Âm Khuyển"
 •  Mở sự kiện Tiêu WebPoint 15-16/12
 •  Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 12
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 15/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/12
 •  Mở sự kiện Flash Sale 12-13/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 12/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/12
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 09/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/12
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 07/12
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/12
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 04/12
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 03/12
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 02/12
 •  Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo
 •  Mở sự kiện Tấp Cấp Level (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 01/12
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Bánh Tét
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Phẩm
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Tinh Luyện Sư (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện IP BONUS Tháng 12
 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 24/05/2022
23.05.2022
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
23.05.2022
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện
23.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 17.0.1.4 ngày 17/05/2022
16.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/05/2022
09.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 04/05/2022
03.05.2022
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.05.2022
[Thông Báo] - Dời thời gian Bảo trì định kì
29.04.2022
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện
28.04.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 17.0.1.3 ngày 26/04/2022
25.04.2022
[Thông Báo] - Nội dung chi tiết bản cập nhật 17.0.1.2
21.04.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 17.0.1.2 ngày 21/04/2022
20.04.2022
[Thông Báo] - Dời thời gian Bảo trì định kì
18.04.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 12/04/2022
11.04.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 05/04/2022
04.04.2022
[Tháng 3] - Thông báo trao quà sự kiện
31.03.2022
[Tháng 3] - Thông báo mở sự kiện mới !
31.03.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 29/03/2022
28.03.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/03/2022
21.03.2022
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện Vòng Quay Tháng 3
19.03.2022