Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

Ngày 04-06-2018, TQC Team đã hoàn tất trao quà sự kiện Nạp Bù Điểm Binh cho những Anh Hùng có xác nhận tham gia sự kiện

Chư vị Anh Hùng nào nhận quà sự kiện Nạp Bù Điểm Binh từ  server Tiểu Kiều qua server Long Phụng hoặc ngược lại, sẽ bị khóa vĩnh viễn

Hạn chót nhận quà là 09h00 ngày 06-06-2018

 

Thân, TQC Team.