Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

Ngày 04-09-2018, TQC Team đã hoàn tất trao quà sự kiện Bức Tốc Level cho server Long Phụng server Tiểu Kiều

Chư vị Anh Hùng nào nhận quà sự kiện Bức Tốc Level từ  server Tiểu Kiều qua server Long Phụng hoặc ngược lại, sẽ bị khóa vĩnh viễn 

Hạn chót nhận quà là 09h00 ngày 06-09-2018

 

Thân, TQC Team.