Thân chào chư vị anh hùng!

 

Để thuận tiện cho chư vị Anh Hùng nào vẫn còn dư suất Nâng Cấp Skill khi kết thúc sự kiện Vòng Quay. Chư vị Anh Hùng có thể dùng suất Nâng Cấp SKill (Vòng Quay) đổi thành Vật Phẩm Nâng Cấp Skill (Túi Ngoại Công & Nội Công) tương ứng

 

Thông tin chi tiết xem tại đây

Danh Sách skill Ngoại Công +7

Danh Sách skill Nội Công +14

Danh Sách skill Nội Công +15

 

Thân, TQC Team.