(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Thông Báo] - Cập nhật nội dung sự kiện "Đổi Hòm Bảo" | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Thông Báo] - Cập nhật nội dung sự kiện "Đổi Hòm Bảo"

Thân chào các vị Anh Hùng ! 

 

Do nguyên nhân hệ thống dữ liệu gặp sự cố, TQC Team quyết định cập nhật lại nội dung của sự kiện Đổi Hòm Bảo như sau :

1. Hoàn trả lại tất cả chữ đã bị xoá (Thời gian từ 01/11/2022 đến 01/03/2023).

2. Tất cả các chữ sau khi được hoàn trả, có thể tham gia sự kiện Đổi Hòm Bảo.

3. Sau khi sự kiện Đổi Hòm Bảo (Tháng 3) kết thúc, tất cả các chữ của sự kiện sẽ bị xoá vào ngày 01/04/2023.

Lưu ý : TQC Team sẽ tiến hành hoàn trả chữ vào hành trang của nhân vật trong thời gian sớm nhất

 

Mong các vị Anh Hùng thông cảm về sự bất tiện này !

Chúc các vị Anh Hùng chơi game vui vẻ.

Thân, TQC Team.

Tin tức liên quan

[Tháng 12] - Thông báo trao quà sự kiện !
01.12.2023
[Tháng 12] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.12.2023
[Thông Báo Quan Trọng] - Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản 19.0.0.2 !
30.11.2023
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ Lữ Bố !
29.11.2023
[Tháng 11] - Thông báo trao quà sự kiện !
29.11.2023
[Tháng 11] - Thông báo mở sự kiện mới !
29.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 29/11/2023
28.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Nhất Tướng Công Thành"
28.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất máy chủ Long Phụng (28/11/2023)
27.11.2023
[Cảnh Báo] - Lừa đảo trong trò chơi !
27.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật hệ thống mua WebPoint sự kiện Vòng Quay !
21.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/11/2023
21.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật các mốc nạp qua Ngân Hàng !
21.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất máy chủ Long Phụng (17/11/2023)
16.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật bảng xếp hạng sự kiện TOP LEVEL (Đổng Trác)
15.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Hoán Đổi Kỹ Năng"
15.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/11/2023
14.11.2023
[Thông Báo] - Xử lý các tài khoản nhận quà sai máy chủ !
09.11.2023
[Thông Báo Quan Trọng] - Một số cập nhật trong Phiên Bản 19 !
08.11.2023
[Thông Báo] - Gia hạn thời gian đăng ký sự kiện "Hoán Đổi Kỹ Năng"
07.11.2023