(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Thông Báo] - Cập nhật nội dung sự kiện "Đổi Hòm Bảo" | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Thông Báo] - Cập nhật nội dung sự kiện "Đổi Hòm Bảo"

Thân chào các vị Anh Hùng ! 

 

Do nguyên nhân hệ thống dữ liệu gặp sự cố, TQC Team quyết định cập nhật lại nội dung của sự kiện Đổi Hòm Bảo như sau :

1. Hoàn trả lại tất cả chữ đã bị xoá (Thời gian từ 01/11/2022 đến 01/03/2023).

2. Tất cả các chữ sau khi được hoàn trả, có thể tham gia sự kiện Đổi Hòm Bảo.

3. Sau khi sự kiện Đổi Hòm Bảo (Tháng 3) kết thúc, tất cả các chữ của sự kiện sẽ bị xoá vào ngày 01/04/2023.

Lưu ý : TQC Team sẽ tiến hành hoàn trả chữ vào hành trang của nhân vật trong thời gian sớm nhất

 

Mong các vị Anh Hùng thông cảm về sự bất tiện này !

Chúc các vị Anh Hùng chơi game vui vẻ.

Thân, TQC Team.

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.8 ngày 15/03/2023
14.03.2023
[Tháng 3] - Thông báo mở sự kiện mới !
09.03.2023
[Tháng 3] - Thông báo trao quà sự kiện
09.03.2023
[Thông Báo] - Cập nhật nội dung sự kiện "Đổi Hòm Bảo"
09.03.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/03/2023
07.03.2023
[Thông Báo] - Cập nhật quy định quy định tham gia trò chơi
03.03.2023
[Tháng 2] - Thông báo mở sự kiện mới !
22.02.2023
[Tháng 2] - Thông báo trao quà sự kiện
22.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/02/2023
21.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/02/2023
14.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/02/2023
07.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 01/02/2023
31.01.2023
[Tháng 1] - Thông báo trao quà sự kiện
31.01.2023
[Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.01.2023
[Thông Báo] - Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
25.01.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 18/01/2023
17.01.2023
[Thông Báo] - Thông tin mệnh giá quy đổi DZODONG / DZOCOIN từ 16/01/2023
11.01.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 11/01/2023
10.01.2023
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.7 ngày 04/01/2022
03.01.2023
[Tháng 12] - Thông báo trao quà sự kiện
30.12.2022