(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới !

.Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau

 •    Mở sự kiện Flash Sale 31/08
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 31/08
 •    Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn 31/08
 •     Cập nhật Thời gian kết thúc sự kiện Top Server
 •     Mở & Cập nhật Cấp Độ Tham Gia sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 30/08
 •    Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn 30/08
 •    Mở sự kiện Tiêu @Point 29/8
 •    Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn 29/08
 •    Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •    Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) 
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 22/8
 •    Mở sự kiện Flash Sale 28/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 28/8
 •    Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn 27/08
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 27/8
 •    Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn 26/08
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 26/8
 •    Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •     Cập nhật Binh Sĩ Đặc Biệt - WebShop sự kiện Vòng Quay Tháng 8 (Danh Mục "Khác")
 •     Cập nhật Mốc Quà Vũ Khí 155 (Cấp) - Lữ Bố sự kiện Flash Sale 25/8
 •    Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn 25/08
 •    Mở sự kiện Flash Sale 25/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 25/8
 •    Mở sự kiện Tiêu @Point 24/8
 •    Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn 24/08
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 24/8
 •    Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn 23/08
 •    Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) 
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 23/8
 •     Cập nhật WebShop sự kiện Vòng Quay Tháng 8 (Danh Mục "Khác")
 •    Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •    Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn 22/08
 •    Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) 
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 22/8
 •    Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn 21/08
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 21/8
 •    Mở sự kiện Flash Sale 21/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 20/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 19/8
 •    Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 18/8
 •    Mở sự kiện Flash Sale 17/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 17/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 16/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 15/8
 •     Cập nhật sự kiện Tấn Cấp Level (Lữ Bố)
 •    Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) 
 •    Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)  Cập nhật Phần Quà & Cấp Độ Tham Gia
 •    Mở sự kiện Tiêu @Point 15/08
 •     Cập nhật sự kiện Hoán Đổi @Point (Lữ Bố)
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 14/8
 •    Mở sự kiện Flash Sale 13/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 13/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 12/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 11/8
 •     Cập nhật WebShop sự kiện Vòng Quay Tháng 8
 •     Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục (Lữ Bố)
 •    Mở sự kiện Tiêu @Point 10/08
 •     Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi (Lữ Bố)
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 10/8
 •     Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •    Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •    Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 9/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 8/8
 •    Mở sự kiện Tiêu @Point 7/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 7/8
 •    Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 6/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 5/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 4/8
 •    Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •    Mở sự kiện Nâng Cấp Skill (Lữ Bố)
 •    Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 3/8
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 2/8
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •    Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •    Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 8 (HOT)
 •    Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •    Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo (Long Phụng)
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •    Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí (HOT)
 •    Mở sự kiện IP BONUS Tháng 8 (HOT)

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

[Tháng 12] - Thông báo trao quà sự kiện !
01.12.2023
[Tháng 12] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.12.2023
[Thông Báo Quan Trọng] - Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản 19.0.0.2 !
30.11.2023
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ Lữ Bố !
29.11.2023
[Tháng 11] - Thông báo trao quà sự kiện !
29.11.2023
[Tháng 11] - Thông báo mở sự kiện mới !
29.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 29/11/2023
28.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Nhất Tướng Công Thành"
28.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất máy chủ Long Phụng (28/11/2023)
27.11.2023
[Cảnh Báo] - Lừa đảo trong trò chơi !
27.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật hệ thống mua WebPoint sự kiện Vòng Quay !
21.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/11/2023
21.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật các mốc nạp qua Ngân Hàng !
21.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất máy chủ Long Phụng (17/11/2023)
16.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật bảng xếp hạng sự kiện TOP LEVEL (Đổng Trác)
15.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Hoán Đổi Kỹ Năng"
15.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/11/2023
14.11.2023
[Thông Báo] - Xử lý các tài khoản nhận quà sai máy chủ !
09.11.2023
[Thông Báo Quan Trọng] - Một số cập nhật trong Phiên Bản 19 !
08.11.2023
[Thông Báo] - Gia hạn thời gian đăng ký sự kiện "Hoán Đổi Kỹ Năng"
07.11.2023