(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 12] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 12] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau : 

 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 10/12
 •     Mở sự kiện Tiêu @Point 10/12
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 09/12
 •     Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 08/12
 •     Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 07/12
 •     Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 06/12
 •     Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •     Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 05/12
 •      Cập nhật sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 04/12
 •     Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 12 (HOT)
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 03/12
 •     Mở sự kiện Tiêu @Point 02/12
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 02/12
 •     Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 12 (HOT)
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 01/12
 •      Cập nhật sự kiện Hoán Đổi @Point
 •     Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí (HOT)
 •     Mở sự kiện IP BONUS (HOT)
 •      Cập nhật sự kiện Tinh Luyện Sư (Đổng Trác)
 •     Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •     Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm
 •     Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •     Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •     Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •     Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •     Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •     Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •     Mở sự kiện Nâng Cấp Vật Phẩm

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

 

Tin tức liên quan

[Tháng 2] - Thông báo mở sự kiện mới !
21.02.2024
[Tháng 2] - Thông báo trao quà sự kiện !
20.02.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 21/02
20.02.2024
[Thông Báo] - Áp dụng bán Phiếu Tỷ / Trăm trên Sàn Giao Dịch !
18.02.2024
[Thông Báo] - Điều chỉnh chính sách nạp !
15.02.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/02
14.02.2024
[Thông Báo] - Dời thời gian trao quà sự kiện !
07.02.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.3 ngày 07/02
06.02.2024
[Thông Báo] - Dời thời gian trao quà sự kiện Khuyến Mãi Tháng
05.02.2024
[Thông Báo] - Nội dung cập nhật phiên bản 19.0.0.3 !
02.02.2024
[Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới !
31.01.2024
[Thông Báo] - Phần quà đền bù Quân Đoàn tham gia Công Thành Chiến (Long Phụng)
30.01.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 31/01/2024
30.01.2024
[Thông Báo] - Qua đền bù do bị lỗi hệ thống Công Thành Chiến
29.01.2024
[Tháng 1] - Thông báo trao quà sự kiện !
24.01.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 24/01/2024
23.01.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 17/01/2024
16.01.2024
[Thông Báo] - Thay đổi hình thức bốc thăm sự kiện Nhất Tướng Công Thành
12.01.2024
[Thông Báo] - Mở bán Thẻ DzoCard tại Thế Giới Di Động
12.01.2024
[Thông Báo] - Thay đổi thời gian bốc thăm Công Thành Chiến (Long Phụng)
10.01.2024