(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới !

.Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •   Mở sự kiện Flash Sale 31/01
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 31/01
 •  Mở sự kiện Flash Sale 30/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 30/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 29/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 28/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 27/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 26/01
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 25/01
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •   Cập nhật phần quà sự kiện Mừng Giáng Sinh & Năm Mới (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 24/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 23/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 22/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 21/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 20/01
 •  Mở sự kiện Lì Xì Tết 2023
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (Tết)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/01
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/01
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tết (HOT) 
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 17/01
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/01
 •  Mở sự kiện Nâng Cấp Skill (Tây Du)
 •  Mở sự kiện Flash Sale 15/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 15/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/01
 •   Cập nhật phần quà sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/01
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)  &  Cập nhật cấp độ tham gia, phần quà
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/01
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 09/01
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Flash Sale 08/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 07/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/01
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Cập nhật thời gian trao quà sự kiện Khuyến Mãi Tháng 1 (Phần Quà Vũ Khí & Võ Hồn)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/01
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 04/01
 •  Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 1/2023 (HOT) 
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 02/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 01/01
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 1-2/1 
 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí 
 •  Mở sự kiện IP BONUS Tháng 1-2/1 

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 19/06
18.06.2024
[Tháng 6] - Thông báo trao quà sự kiện !
17.06.2024
[Tháng 6] - Thông báo mở sự kiện mới !
13.06.2024
[Thông Báo] - Thay đổi mệnh giá quy đổi DzoCard và iSec sang DzoCoin
12.06.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 12/06
11.06.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 05/06
04.06.2024
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện !
31.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 29/05
28.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/05
21.05.2024
[Hướng dẫn] - Nạp tiền qua hình thức thanh toán VIETQR !
16.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.7 ngày 16/05
15.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/05
14.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/05
07.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/05
29.04.2024
[Thông Báo] - Dời thời gian trao quà sự kiện !
29.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện !
24.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.6 ngày 24/04
23.04.2024
[Bản Cập Nhật 19005] - Sửa Lỗi Một Số Kỹ Năng Bị Lỗi !
17.04.2024