(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Thông Báo] - Tạm ngưng trao quà sự kiện Vua Thế Lực (Long Phụng) | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Thông Báo] - Tạm ngưng trao quà sự kiện Vua Thế Lực (Long Phụng)

Thân chào các vị Anh Hùng

 

TQC Team xin thông báo đến các vị Anh Hùng về sự kiện Vua Thế Lực như sau :

 

1. Tạm ngưng trao quà sự kiện Vua Thế Lực cho đến khi kết thúc sự kiện Đệ Nhất Quân Đoàn [XV].

Phần quà sẽ tính cộng dồn và được trao sau khi kết thúc sự kiện Đệ Nhất Quân Đoàn. ( Phần quà có thể xác nhận cho ID khác )

 

2. TQC Team sẽ tiến hành xóa Võ Hồn của các thành viên tham gia sự kiện Đệ Nhất Quân Đoàn [XV] vào ngày 04/01/2022 

Lưu ý : sau khi bảo trì định kì hoàn tất, các vị Anh Hùng có thể sử dụng lại Võ Hồn.

 

Chúc các vị Anh Hùng chơi game vui vẻ ! 

Thân, TQC Team.

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 24/05/2022
23.05.2022
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
23.05.2022
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện
23.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 17.0.1.4 ngày 17/05/2022
16.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/05/2022
09.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 04/05/2022
03.05.2022
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.05.2022
[Thông Báo] - Dời thời gian Bảo trì định kì
29.04.2022
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện
28.04.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 17.0.1.3 ngày 26/04/2022
25.04.2022
[Thông Báo] - Nội dung chi tiết bản cập nhật 17.0.1.2
21.04.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 17.0.1.2 ngày 21/04/2022
20.04.2022
[Thông Báo] - Dời thời gian Bảo trì định kì
18.04.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 12/04/2022
11.04.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 05/04/2022
04.04.2022
[Tháng 3] - Thông báo trao quà sự kiện
31.03.2022
[Tháng 3] - Thông báo mở sự kiện mới !
31.03.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 29/03/2022
28.03.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/03/2022
21.03.2022
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện Vòng Quay Tháng 3
19.03.2022