(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Thông Báo] - Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Thông Báo] - Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)

Thân chào các vị Anh Hùng !

 

Vào ngày 25/01 trận Công Thành Chiến (Lữ Bố) xảy ra lỗi kỹ thuật dẫn đến việc các vị Anh Hùng không thể tham gia sự kiện.

TQC Team quyết định sẽ chọn thành chỉ định cho ngày Công Thành Chiến thứ hai.

Quân Đoàn chiếm giữ được thành sau khi kết thúc sẽ nhận được X2 Phần Quà của sự kiện

 

Mong các chư vị Anh Hùng thông cảm vì sự bất tiện này

Thông tin sự kiện trong tháng xem tại đây

Thân, TQC Team.

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì hệ thống Website (25/09/2023)
25.09.2023
[Tháng 9] - Thông báo mở sự kiện mới !
22.09.2023
[Tháng 9] - Thông báo trao quà sự kiện
22.09.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 20/09/2023
19.09.2023
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ !
13.09.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 13/09/2023
12.09.2023
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ !
06.09.2023
[Thông Báo] - Cập nhật thời gian kết thúc sự kiện Khuyến Mãi Tháng 9
05.09.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 06/09/2023
05.09.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 30/08/2023
29.08.2023
[Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới !
25.08.2023
[Tháng 8] - Thông báo trao quà sự kiện
25.08.2023
[Thông Báo] - Bảo trì nâng cấp hệ thống máy chủ ngày 23/08/2023
22.08.2023
[Thông Báo] - Cập nhật quy định khi tham gia game !
15.08.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì & nâng cấp hệ thống ngày 16/08/2023
15.08.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 09/08/2023
08.08.2023
[Thông Báo] - Cập nhật tính năng kiểm tra ID trên địa chỉ IP
02.08.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/08/2023
01.08.2023
[Thông Báo] - Thay đổi thời gian hỗ trợ qua HOTLINE
31.07.2023
[Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !
26.07.2023