(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Thông Báo] - Nội dung chi tiết bản cập nhật 17.0.0.7 | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Thông Báo] - Nội dung chi tiết bản cập nhật 17.0.0.7

Thân chào các vị Anh Hùng !

 

TQC Team xin gửi đến các vị Anh Hùng thông tin chi tiết bản cập nhật 17.0.0.7 như sau :

 

1. Cập nhật sự kiện Mừng Sinh Nhật, các vị Anh Hùng xem chi tiết tại đây

2. Cập nhật các Võ Hồn & Siêu Võ Hồn mới 

 Xem chi tiết Võ Hồn mới tại đây

 

 Xem chi tiết Siêu Võ Hồn mới tại đây

 

3. Cập nhật kỹ năng Siêu Võ Hồn TiDiHôHồn : Thiên Chiếu Ngự Kiếm từ level 3 lên level 6

4. Cập nhật độ phân giải mới 

 

5. Cập nhật số lượng vật phẩm trong 1 ô hành trang từ 250 lên 999

6. Cập nhật 3 bí kíp mới dành cho binh lính (Đặc Thù): ThểLựcBinhThư/ CôngKíchBinhThư/ PhòngNgựBinhThư (Xem chi tiết thông tin kỹ năng mới tại đây)

7. Cập nhật lại TúiVõHồn/TúiSiêuVõHồn/TúiSiêuVănHồn

8. Cập nhật thêm vật phẩm: Vật Phẩm +1 vào Túi Nâng Cấp

9. Cập nhật Level 101 lên Level 110 (Server Lữ Bố)

10. Cập nhật cường hóa vật phẩm +19 (tối đa, Server Lữ Bố)

11. Cập nhật Cơ Quân Sư có thể sử dụng kỹ năng Võ Hồn/Robo (khi sử dụng cùng nhau thì chỉ số Võ Hồn không được tính, chỉ sử dụng được kỹ năng của Võ Hồn đang sử dụng)

12. Tăng cấp độ kỹ năng cho HiênViênNhất / ThầnDiênNhất / Lưỡng.N.Nhất / HiênViênNhị / ThầnDiênNhị / LưỡngNghiNhị

13. Tăng uy lực 1 số kỹ năng cho Vệ Sĩ

 

14. Cập nhật một số vật phẩm trên thương thành: TúiTinhThạch/ TúiThầnThạch/ X5 KinhNghiệm

15. Tăng tỉ lệ vật phẩm Hỏa Thần Phù trong túi Túi HỏaThầnPhù

16. Sữa lỗi phó bản Tần Thủy Hoàng

17. Cập nhật 2 bộ set 100 mới: Diệu Kim và Ám Hồn (Vệ Sĩ) (Server Lữ Bố) (Xem chi tiết Set Giáp Giới mới tại đây)

18. Cập nhật set Cơ Giới (Lữ Bố) (Xem chi tiết Set Cơ Giới mới tại đây)

19. Cập nhật thêm uy lực một số kỹ năng

 

Chúc các vị Anh Hùng chơi game vui vẻ !

Thân, TQC Team.

Tin tức liên quan

[Tháng 1] - Thông báo trao quà sự kiện
18.01.2022
[Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới !
18.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 18/01/2022
17.01.2022
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện Vòng Quay Tháng 1
17.01.2022
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop sự kiện Vòng Quay Tháng 1
13.01.2022
[Thông Báo] - Cập nhật quy định quy định tham gia trò chơi
13.01.2022
[Thông Báo] - Tạm dừng sự kiện Mừng Sinh Nhật
11.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 11/01/2022
10.01.2022
[Thông Báo] - Sự kiện Đệ Nhất Quân Đoàn [XV]
05.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì server Long Phụng
04.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 04/01/2022
03.01.2022
[Thông Báo] - Tạm ngưng trao quà sự kiện Vua Thế Lực (Long Phụng)
02.01.2022
[Tháng 12] - Thông báo trao quà sự kiện
30.12.2021
[Tháng 12] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.12.2021
[Thông Báo] - Công bố danh sách Quân Đoàn [Đệ Nhất Quân Đoàn-XV]
29.12.2021
[Thông Báo] - Cập nhật ĐỆ NHẤT QUÂN ĐOÀN [XV]
28.12.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 28/12/2021
27.12.2021
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop Noel 24/12
24.12.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 21/12/2021
20.12.2021
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất cập nhật phiên bản 17.0.0.9 ngày 16/12/2021
15.12.2021