(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Mừng Giáng Sinh & Năm Mới" (Tây Du) | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Mừng Giáng Sinh & Năm Mới" (Tây Du)

Thân chào các vị Anh Hùng !

 

TQC Team xin thông báo đến các vị Anh Hùng về cập nhật sự kiện Mừng Giáng Sinh & Năm Mới như sau : 

  • Xoá vật phẩm Phiếu Vũ Khí / Vũ Khí +1 / Vũ Khí +2 (Máy chủ Tây Du)
  • Thời gian xoá vật phẩm : ngày Thứ Tư (24/05/2023)

Các vị Anh Hùng đang sở hữu vật phẩm trên hãy liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng tại đây để đổi phần quà.

 

Chúc các vị Anh Hùng chơi game vui vẻ ! 

Thân, TQC Team.

Tin tức liên quan

[Tháng 6] - Thông báo mở sự kiện mới !
08.06.2023
[Tháng 6] - Thông báo trao quà sự kiện
08.06.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 07/06/2023
06.06.2023
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ !
31.05.2023
[Thông Báo Quan Trọng] - Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản 18.0.0.9 !
26.05.2023
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.05.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 24/05/2023
23.05.2023
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Mừng Giáng Sinh & Năm Mới" (Tây Du)
22.05.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 17/05/2023
16.05.2023
[Hướng Dẫn] - Sửa lỗi không gửi được hỗ trợ
11.05.2023
[Hướng Dẫn] - Gửi Hỗ Trợ Phiên Bản Mới
11.05.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/05/2023
09.05.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 04/05/2023
03.05.2023
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện
02.05.2023
[Tháng 5] - Thông báo dời thời gian trao quà !
01.05.2023
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện
26.04.2023
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
26.04.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 26/04/2023
25.04.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 19/04/2023
18.04.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 12/04/2023
11.04.2023