(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 9] - Thông báo trao quà sự kiện | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 9] - Thông báo trao quà sự kiện

Thân chào các chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

 

Lưu ý : Những tài khoản nhận sai Server sẽ bị khoá vĩnh viễn

 •   Sự kiện Giờ Vàng 28/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 27/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 26/09
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 28/09/2022)
 •  Sự kiện Flash Sale 26/09 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 28/09/2022)
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 9 (Tuần 4)
 •  Sự kiện Top Server (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 27/09/2022)
 •  Sự kiện Flash Sale 23-24/09 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 27/09/2022)
 •  Sự kiện Vua Thế Lực
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 27/09/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 22/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 21/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 20/09
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 22/09/2022)
 •  Sự kiện Flash Sale 19/09 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 21/09/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 19/09
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 20/09/2022)
 •  Sự kiện Top Server (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 20/09/2022)
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 9 (Tuần 3)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 16/09
 •  Sự kiện Tiêu @Point 17/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 18/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 17/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 16/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 16/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 15/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 14/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 13/09
 •  Sự kiện Flash Sale 12/09 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/09/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/09/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 12/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 11/09
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 9
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 13/09/2022)
 •  Sự kiện Top Server (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 13/09/2022)
 •  Sự kiện Vua Thế Lực
 •  Sự kiện Tiêu @Point 09/09 (Lần 2) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 13/09/2022)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 09/09 (Lần 1(Phần Quà Vũ Khí)
 •  Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 09/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 10/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 09/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 08/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 07/09
 •  Sự kiện Giờ Vàng 06/09
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/09/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 05/09
 •  Sự kiện Khuyến Mãi T9 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 06/09/2022)
 •  Sự kiện Top Server (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 06/09/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 04/09
 •  Sự kiện IP BONUS T9 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 05/09/2022(Phần Quà trao NPC Đại Hồng Lư)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 03/09

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Tháng 12] - Thông báo trao quà sự kiện
08.12.2022
[Tháng 12] - Thông báo mở sự kiện mới !
07.12.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 07/12/2022
06.12.2022
[Thông Báo] - Thay đổi thời gian bảo trì định kỳ
05.12.2022
[Thông Báo] - Mở trang kích hoạt & xác nhận quà sự kiện BLACK FRIDAY 25/11
01.12.2022
[Tháng 11] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.11.2022
[Tháng 11] - Thông báo trao quà sự kiện
30.11.2022
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ Long Phụng (29/11)
29.11.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 29/11/2022
28.11.2022
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ Long Phụng
21.11.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.4 ngày 16/11/2022
15.11.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.3 ngày 08/11/2022
07.11.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 01/11/2022
31.10.2022
[Tháng 10] - Thông báo trao quà sự kiện
24.10.2022
[Tháng 10] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.10.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 25/10/2022
24.10.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.2 ngày 20/10/2022
19.10.2022
[Thông Báo] - Hoàn trả thẻ kỹ năng "Ngoại Công"
18.10.2022
Hướng dẫn cài đặt bản cập nhật từ phiên bản 17.0.1.5 lên 18.0.0.0
17.10.2022
Hướng dẫn cài đặt phiên bản 18.0.0.0 (bản đầy đủ)
17.10.2022