(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 9] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 9] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •   Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn 30/09
 •    Cập Nhật sự kiện Vòng Quay Tháng 9
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 30/09
 •   Mở sự kiện Flash Sale 30/09
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 28/09
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •   Cập Nhật Thời gian kết thúc sự kiện Vòng Quay Tháng 9
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 27/09
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) &   Cập Nhật Cấp Độ Tham Gia
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Cập Nhật sự kiện Flash Sale 26/09
 •  Mở sự kiện Flash Sale 26/09
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 26/09
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 9
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 22/09
 •   Cập Nhật Thời gian kết thúc sự kiện Quà Tặng Mỗi Ngày
 •   Cập Nhật Thời gian kết thúc sự kiện Top Server
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 21/09
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) &   Cập Nhật Cấp Độ Tham Gia
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 20/09
 •  Mở sự kiện Flash Sale 19/09
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/09
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/09
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 17/09
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 17/09
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 16/09
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 16/09
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/09
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 15/09
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/09
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/09
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Nữ Oa
 •  Mở sự kiện Flash Sale 12/09
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 12/09
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/09
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 09/09
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 09/09
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/09
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 09/09
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/09
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 07/09
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/09
 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Nguyên Liệu (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/09
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 04/09
 •  Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 9
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 03/09
 •  Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Tấn Cấp Level (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Nguyên Liệu
 •  Mở sự kiện Tinh Luyện Sư (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện IP BONUS Tháng 9

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Tháng 12] - Thông báo trao quà sự kiện
08.12.2022
[Tháng 12] - Thông báo mở sự kiện mới !
07.12.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 07/12/2022
06.12.2022
[Thông Báo] - Thay đổi thời gian bảo trì định kỳ
05.12.2022
[Thông Báo] - Mở trang kích hoạt & xác nhận quà sự kiện BLACK FRIDAY 25/11
01.12.2022
[Tháng 11] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.11.2022
[Tháng 11] - Thông báo trao quà sự kiện
30.11.2022
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ Long Phụng (29/11)
29.11.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 29/11/2022
28.11.2022
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ Long Phụng
21.11.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.4 ngày 16/11/2022
15.11.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.3 ngày 08/11/2022
07.11.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 01/11/2022
31.10.2022
[Tháng 10] - Thông báo trao quà sự kiện
24.10.2022
[Tháng 10] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.10.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 25/10/2022
24.10.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.2 ngày 20/10/2022
19.10.2022
[Thông Báo] - Hoàn trả thẻ kỹ năng "Ngoại Công"
18.10.2022
Hướng dẫn cài đặt bản cập nhật từ phiên bản 17.0.1.5 lên 18.0.0.0
17.10.2022
Hướng dẫn cài đặt phiên bản 18.0.0.0 (bản đầy đủ)
17.10.2022