(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 9] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 9] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •      Mở sự kiện Giờ Vàng 15/09
 •      Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) &  Cập Nhật nội dung sự kiện
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 14/09
 •     Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •     Mở sự kiện Tinh Luyện Sư
 •      Cập nhật sự kiện Hoán Đổi @Point
 •     Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 13/09
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 12/09
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 11/09
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 10/09
 •     Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •      Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •     Mở sự kiện Flash Sale 09/09
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 09/09
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 08/09
 •     Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 07/09
 •     Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •     Mở sự kiện Vua Thế Lực &  Cập Nhật nội dung sự kiện
 •     Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •     Mở sự kiện Võ Tướng Tấn Cấp (Long Phụng)
 •     Mở sự kiện Tiêu @Point 06-07/09
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 06/09
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 05/09
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 04/09
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 03/09
 •     Mở sự kiện Flash Sale 03-05/09
 •     Mở sự kiện Giờ Vàng 02/09
 •     Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo
 •     Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân
 •     Mở sự kiện Như Ý Phát Tài
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Bánh Tét
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Phẩm
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •      Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí
 •      Mở sự kiện Nạp Thẻ Nhận Quà 01-02/09
 •      Mở sự kiện IP BONUS Tháng 9
 •      Mở sự kiện Tấn Cấp Level (Long Phụng)
 •      Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Tháng 9] - Thông báo mở sự kiện mới !
21.09.2021
[Tháng 9] - Thông báo trao quà sự kiện
21.09.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 21/09/2021
20.09.2021
[Thông Báo] - Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
16.09.2021
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất cập nhật patch 17.0.0.6 (15/09/2021)
15.09.2021
[Tháng 9] - Thông báo mở sự kiện mới !
14.09.2021
[Tháng 9] - Thông báo trao quà sự kiện
14.09.2021
[Thông Báo] - Nội dung chi tiết bản cập nhật 17.0.0.5
14.09.2021
Bảo trì cập nhật patch 17.0.0.5 ngày 14/09/2021
13.09.2021
[Thông báo] - Cập nhật quy định khi tham gia game
09.09.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 07/09/2021
06.09.2021
[Thông Báo] - Công bố danh sách TOP 3 Cấp Độ (Long Phụng)
06.09.2021
[Thông Báo] - Cập nhật quy định quy định tham gia trò chơi
06.09.2021
[Tháng 8] - Thông báo trao quà sự kiện
31.08.2021
[Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới !
31.08.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 31/08/2021
30.08.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 24/08/2021
23.08.2021
[Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới !
18.08.2021
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất cập nhật patch 17.0.0.4 (18/08/2021)
17.08.2021
[Thông Báo] - Cập nhật quy định trò chơi
17.08.2021