(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 8] - Thông báo trao quà sự kiện | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 8] - Thông báo trao quà sự kiện

Thân chào các chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

 

Lưu ý : Những tài khoản nhận sai Server sẽ bị khoá vĩnh viễn

 •  Sự kiện Top Server (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 01/09)
 •  Sự kiện Nhân Đôi May Mắn 30/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 30/08 (HOT)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 29/08 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 31/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 29/08 (HOT)
 •  Sự kiện Nhân Đôi May Mắn 29/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 29/08 (HOT)
 •  Sự kiện Flash Sale 28/08 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 30/08)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 30/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 28/08 (HOT)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 29/08)
 •  Sự kiện Top Server (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 29/08)
 •  Sự kiện Vua Thế Lực
 •  Sự kiện Nhân Đôi May Mắn 27/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 27/08 (HOT)
 •  Sự kiện Nhân Đôi May Mắn 26/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 26/08 (HOT)
 •  Sự kiện Flash Sale 25/08 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 27/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 25/08 (HOT)
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 8 (Võ Hồn 7 Ngày)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 24/08 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 26/08)
 •  Sự kiện Nhân Đôi May Mắn 24/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 24/08 (HOT)
 •  Sự kiện Top Server (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 25/08)
 •  Sự kiện Nhân Đôi May Mắn 23/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 23/08 (HOT)
 •  Sự kiện Nhân Đôi May Mắn 22/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 22/08 (HOT)
 •  Sự kiện Flash Sale 21/08 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 23/08)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 23/08)
 •  Sự kiện Nhân Đôi May Mắn 21/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 21/08 (HOT)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 22/08)
 •  Sự kiện Top Server (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 22/08)
 •  Sự kiện Vua Thế Lực
 •  Sự kiện Giờ Vàng 20/08 (HOT)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 19/08 (HOT)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 18/08 (HOT)
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 8 (Võ Hồn 7 Ngày)
 •  Sự kiện Flash Sale 17/8 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 19/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 17/08 (HOT)
 •  Sự kiện Top Server (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 18/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 16/08 (HOT)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 15/08 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 17/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 15/08 (HOT)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 16/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 14/08 (HOT)
 •  Sự kiện Flash Sale 13/8 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/08)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/08)
 •  Sự kiện Top Server (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 13/08 (HOT)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 12/08 (HOT)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 11/08 (HOT)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 10/08 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 12/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 10/08 (HOT)
 •  Sự kiện Top Server (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 11/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 09/08 (HOT)
 •  Sự kiện Flash Sale 8/8 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 10/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 08/08 (HOT)
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 8 (07/08) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 09/08)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 07/08 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 09/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 07/08 (HOT)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 08/08)
 •  Sự kiện Top Server (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 08/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 06/08 (HOT)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 05/08 (HOT)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 04/08 (HOT)
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 8 (HOT) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 05/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 03/08 (HOT)
 •  Sự kiện Thương Nhân Thần Bí
 •  Sự kiện Top Server (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/08)
 •  Sự kiện IP BONUS Tháng 8 (HOT) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 02/08 (HOT)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 01/08 (HOT)
 •  Sự kiện Flash Sale 31/07 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 02/08)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 31/07 (HOT)

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

 

 

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 19/06
18.06.2024
[Tháng 6] - Thông báo trao quà sự kiện !
17.06.2024
[Tháng 6] - Thông báo mở sự kiện mới !
13.06.2024
[Thông Báo] - Thay đổi mệnh giá quy đổi DzoCard và iSec sang DzoCoin
12.06.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 12/06
11.06.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 05/06
04.06.2024
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện !
31.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 29/05
28.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/05
21.05.2024
[Hướng dẫn] - Nạp tiền qua hình thức thanh toán VIETQR !
16.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.7 ngày 16/05
15.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/05
14.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/05
07.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/05
29.04.2024
[Thông Báo] - Dời thời gian trao quà sự kiện !
29.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện !
24.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.6 ngày 24/04
23.04.2024
[Bản Cập Nhật 19005] - Sửa Lỗi Một Số Kỹ Năng Bị Lỗi !
17.04.2024