(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 8] - Thông báo trao quà sự kiện | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 8] - Thông báo trao quà sự kiện

Thân chào các chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

 

Lưu ý : Những tài khoản nhận sai Server sẽ bị khoá vĩnh viễn

 

 •   Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 8 (Tuần 2)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 11/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 10/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 09/08
 •  Sự kiện Flash Sale 08/08 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 10/08/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 10/08/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 08/08
 •  Sự kiện Tiêu @Point 5-7/08 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 09/08/2022)
 •  Sự kiện Top Server (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 09/08/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 07/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 06/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 05/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 04/08
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 8 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 06/08/2022)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 04/08 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 06/08/2022)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 03/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 03/08
 •  Sự kiện Tiêu @Point 02/08
 •  Sự kiện Giờ Vàng 02/08
 •  Sự kiện IP BONUS T8 (Lần 2) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/08/2022(Phần Quà trao NPC Đại Hồng Lư)
 •  Sự kiện IP BONUS T8 (Lần 1) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 03/08/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 01/08
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 03/08/2022)

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

  Sự kiện Giờ Vàng 04/08

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 09/08/2022
08.08.2022
[Tháng 8] - Thông báo trao quà sự kiện
02.08.2022
[Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/08/2022
01.08.2022
[Tháng 7] - Thông báo trao quà sự kiện
27.07.2022
[Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !
27.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 26/07/2022
25.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 19/07/2022
18.07.2022
[Tháng 7] - Thông báo trao quà sự kiện
12.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 12/07/2022
11.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 05/07/2022
04.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất ngày 29/06/2022
29.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 28/06/2022
27.06.2022
[Tháng 6] - Thông báo mở sự kiện mới !
22.06.2022
[Tháng 6] - Thông báo trao quà sự kiện
22.06.2022
[Thông Báo] - Hoàn tất bảo trì hệ thống đăng ký tài khoản
21.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 21/06/2022
20.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì hệ thống đăng ký tài khoản
17.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất ngày 16/06/2022
15.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 14/06/2022
13.06.2022