(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 31/08
 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 30/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 29/08
 •  Mở sự kiện Flash Sale 29/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 26/08
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 26/08
 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 25/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 24/08
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 23/08
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 23/08
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Flash Sale 22/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 22/08
 •   Cập nhật sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 21/08
 •   Cập nhật sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 19/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 19/08
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 17/08
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/08
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Flash Sale 15/08 (HOT)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 15/08
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 14/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/08
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 12/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/08
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/08
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 09/08
 •  Mở sự kiện Flash Sale 08/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 07/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/08
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/08
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 05-07/08
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 04/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 04/08
 •  Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 8 
 •   Cập Nhật sự kiện Hoán Đổi Nguyên Liệu
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 03/08
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 03/08
 •   Cập Nhật sự kiện Tinh Luyện Sư (Lữ Bố)
 •   Cập Nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •   Cập Nhật sự kiện Hoán Đổi Nguyên Liệu
 •  Mở sự kiện Tấn Cấp Level (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Nguyên Liệu
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Tinh Luyện Sư (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 02/08
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 02/08
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện IP BONUS Tháng 8
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 01/08

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Tháng 12] - Thông báo trao quà sự kiện
08.12.2022
[Tháng 12] - Thông báo mở sự kiện mới !
07.12.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 07/12/2022
06.12.2022
[Thông Báo] - Thay đổi thời gian bảo trì định kỳ
05.12.2022
[Thông Báo] - Mở trang kích hoạt & xác nhận quà sự kiện BLACK FRIDAY 25/11
01.12.2022
[Tháng 11] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.11.2022
[Tháng 11] - Thông báo trao quà sự kiện
30.11.2022
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ Long Phụng (29/11)
29.11.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 29/11/2022
28.11.2022
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ Long Phụng
21.11.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.4 ngày 16/11/2022
15.11.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.3 ngày 08/11/2022
07.11.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 01/11/2022
31.10.2022
[Tháng 10] - Thông báo trao quà sự kiện
24.10.2022
[Tháng 10] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.10.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 25/10/2022
24.10.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.2 ngày 20/10/2022
19.10.2022
[Thông Báo] - Hoàn trả thẻ kỹ năng "Ngoại Công"
18.10.2022
Hướng dẫn cài đặt bản cập nhật từ phiên bản 17.0.1.5 lên 18.0.0.0
17.10.2022
Hướng dẫn cài đặt phiên bản 18.0.0.0 (bản đầy đủ)
17.10.2022