(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 7] - Thông báo trao quà sự kiện | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 7] - Thông báo trao quà sự kiện

Thân chào các chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

 

Lưu ý : Những tài khoản nhận sai Server sẽ bị khoá vĩnh viễn

 •   Sự kiện Flash Sale 25/07 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 27/07/2022(Phần Quà trao NPC Đại Hồng Lư)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 23/07
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 7 (Tuần 4)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 26/07/2022)
 •  Sự kiện Vua Thế Lực
 •  Sự kiện Top Server (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 26/07/2022(Phần Quà trao NPC Đại Hồng Lư)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 23/07
 •  Sự kiện Tiêu@Point 22/07
 •  Sự kiện Giờ Vàng 22/07
 •  Sự kiện Giờ Vàng 21/07
 •  Sự kiện Tiêu@Point 20/07 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 22/07/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 20/07
 •  Sự kiện Giờ Vàng 19/07
 •  Sự kiện Giờ Vàng 18/07
 •  Sự kiện Flash Sale 18/07 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 20/07/2022(Phần Quà trao NPC Đại Hồng Lư)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 20/07/2022)
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 7 (Tuần 3)
 •  Sự kiện Top Server (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 19/07/2022(Phần Quà trao NPC Đại Hồng Lư)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 19/07/2022)
 •  Sự kiện Tiêu@Point 17/07
 •  Sự kiện Giờ Vàng 17/07
 •  Sự kiện Tiêu@Point 16/07
 •  Sự kiện Giờ Vàng 16/07
 •  Sự kiện Tiêu@Point 15/07
 •  Sự kiện Giờ Vàng 15/07
 •  Sự kiện Giờ Vàng 14/07
 •  Sự kiện Giờ Vàng 13/07
 •  Sự kiện Tiêu@Point 13/07 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/07/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 12/07
 •  Sự kiện Flash Sale 11/07 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 13/07/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 13/07/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 11/07
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 7 (Tuần 2)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 12/07/2022)
 •  Sự kiện Vua Thế Lực
 •  Sự kiện Top Server (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 12/07/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 10/07
 •  Sự kiện Giờ Vàng 09/07
 •  Sự kiện Giờ Vàng 08/07
 •  Sự kiện Flash Sale 07/07 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 09/07/2022(Phần Quà trao NPC Đại Hồng Lư)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 07/07
 •  Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 05/07
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 7 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 06/07/2022(Phần Quà trao NPC Đại Hồng Lư)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 06/07/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 04/07
 •  Sự kiện Giờ Vàng 03/07
 •  Sự kiện IPBONUS Tháng 7 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 05/07/2022(Phần Quà trao NPC Đại Hồng Lư)
 •  Sự kiện Top Server (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 05/07/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 02/07
 •  Sự kiện Giờ Vàng 01/07

Tin tức liên quan

[Tháng 10] - Thông báo trao quà sự kiện
01.10.2022
[Tháng 10] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.10.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 27/09/2022
26.09.2022
[Tháng 9] - Thông báo mở sự kiện mới !
26.09.2022
[Tháng 9] - Thông báo trao quà sự kiện
26.09.2022
[Thông Báo] - Tạm ngưng Hỗ Trợ & Trao Quà (23/09/2022)
22.09.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 20/09/2022
19.09.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 13/09/2022
12.09.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 06/09/2022
05.09.2022
[Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.08.2022
[Tháng 8] - Thông báo trao quà sự kiện
30.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 30/08/2022
29.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì hệ thống ngày 25/08/2022
24.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 23/08/2022
22.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 16/08/2022
15.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 09/08/2022
08.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/08/2022
01.08.2022
[Tháng 7] - Thông báo trao quà sự kiện
27.07.2022
[Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !
27.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 26/07/2022
25.07.2022