(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !

.Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau

 •    Cập nhật nội dung sự kiện Tấn Cấp Level (Lữ Bố)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 31/07
 •   Mở sự kiện Flash Sale 31/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 30/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 29/07
 •   Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 28/07
 •   Mở sự kiện Flash Sale 28/07
 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 26/07
 •   Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 25/07
 •   Mở sự kiện Tiêu @Point 25/07
 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •   Mở sự kiện Flash Sale 24/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 24/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 23/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 22/07
 •   Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 21/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 20/07
 •   Mở sự kiện Tiêu @Point 20/07
 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 19/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 18/07
 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •   Mở sự kiện Flash Sale 17/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 17/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 16/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 15/07
 •   Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 14/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 13/07
 •    Cập nhật nội dung sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 12/07
 •   Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 11/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 10/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 09/07
 •    Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục (Lữ Bố)
 •    Cập nhật sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 08/07
 •   Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 7 (HOT)
 •   Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •   Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm
 •   Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •   Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •   Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •   Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •   Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •   Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •   Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo (Long Phụng)
 •    Cập nhật sự kiện Flash Sale 07/07
 •   Mở sự kiện Flash Sale 07/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 07/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 06/07
 •   Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) &  Cập nhật phần quà
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 05/07
 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 04/07
 •   Mở sự kiện Tiêu @Point 03/07
 •   Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 7 (HOT)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 03/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 02/07
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 01/07
 •   Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí (HOT)
 •   Mở sự kiện IP BONUS Tháng 6 (HOT)

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Tháng 12] - Thông báo trao quà sự kiện !
01.12.2023
[Tháng 12] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.12.2023
[Thông Báo Quan Trọng] - Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản 19.0.0.2 !
30.11.2023
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ Lữ Bố !
29.11.2023
[Tháng 11] - Thông báo trao quà sự kiện !
29.11.2023
[Tháng 11] - Thông báo mở sự kiện mới !
29.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 29/11/2023
28.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Nhất Tướng Công Thành"
28.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất máy chủ Long Phụng (28/11/2023)
27.11.2023
[Cảnh Báo] - Lừa đảo trong trò chơi !
27.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật hệ thống mua WebPoint sự kiện Vòng Quay !
21.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/11/2023
21.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật các mốc nạp qua Ngân Hàng !
21.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất máy chủ Long Phụng (17/11/2023)
16.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật bảng xếp hạng sự kiện TOP LEVEL (Đổng Trác)
15.11.2023
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Hoán Đổi Kỹ Năng"
15.11.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/11/2023
14.11.2023
[Thông Báo] - Xử lý các tài khoản nhận quà sai máy chủ !
09.11.2023
[Thông Báo Quan Trọng] - Một số cập nhật trong Phiên Bản 19 !
08.11.2023
[Thông Báo] - Gia hạn thời gian đăng ký sự kiện "Hoán Đổi Kỹ Năng"
07.11.2023