(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 31/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 30/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 29/07
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 29/07
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 29/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 28/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 27/07
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Nguyên Liệu
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 26/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 26/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 26/07
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Flash Sale 25/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 25/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 24/07
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 22/07
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Cập nhật Vật Phẩm Mới (Diệu Kim / Ám Hồn) sự kiện Vòng Quay Tháng 7 (Danh Mục "Khác")
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 22/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 20/07
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 20/07
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/07
 •  Mở sự kiện Flash Sale 18/07
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 17/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 17/07
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 16/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/07
 •   Cập nhật Thời Gian Kết Thúc sự kiện Vòng Quay Tháng 7
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 15/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 15/07
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/07
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 13/07
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) &  Cập nhật Phần Quà
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/07
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 12/07
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) &  Cập nhật Cấp Độ Tham Gia & Phần Quà
 •  Mở sự kiện Flash Sale 11/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 09/07
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 7
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/07
 •  Mở sự kiện Flash Sale 07/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 07/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/07
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) &  Cập nhật Cấp Độ Tham Gia
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 05/07
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 04/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 03/07
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 02/07
 •  Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 7
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 01/07
 •  Mở sự kiện Tinh Luyện Sư (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Tấn Cấp Level (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện IP BONUS Tháng 7
 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Tháng 10] - Thông báo trao quà sự kiện
01.10.2022
[Tháng 10] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.10.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 27/09/2022
26.09.2022
[Tháng 9] - Thông báo mở sự kiện mới !
26.09.2022
[Tháng 9] - Thông báo trao quà sự kiện
26.09.2022
[Thông Báo] - Tạm ngưng Hỗ Trợ & Trao Quà (23/09/2022)
22.09.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 20/09/2022
19.09.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 13/09/2022
12.09.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 06/09/2022
05.09.2022
[Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.08.2022
[Tháng 8] - Thông báo trao quà sự kiện
30.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 30/08/2022
29.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì hệ thống ngày 25/08/2022
24.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 23/08/2022
22.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 16/08/2022
15.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 09/08/2022
08.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/08/2022
01.08.2022
[Tháng 7] - Thông báo trao quà sự kiện
27.07.2022
[Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !
27.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 26/07/2022
25.07.2022