(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 6] - Thông báo trao quà sự kiện | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 6] - Thông báo trao quà sự kiện

Thân chào các chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

 

Lưu ý : Những tài khoản nhận sai Server sẽ bị khoá vĩnh viễn

 •   Sự kiện Tiêu @Point 25/06
 •   Sự kiện Giờ Vàng 25/06
 •  Sự kiện Tiêu @Point 24/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 24/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 23/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 22/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 21/06
 •  Sự kiện Flash Sale 20/06 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 22/06/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 22/06/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 20/06
 •  Sự kiện Vua Thế Lực
 •  Sự kiện Giờ Vàng 19/06
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 21/06/2022)
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 6
 •  Sự kiện Top Server (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 21/06/2022)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 20/6 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 21/06/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 17-18/06
 •  Sự kiện Tiêu @Point 18/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 18/06
 •  Sự kiện Tiêu @Point 17/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 17/06
 •  Sự kiện Tiêu @Point 16/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 16/06
 •  Sự kiện Hoán Đổi Vòng Quay
 •  Sự kiện Thương Nhân Thần Bí
 •  Sự kiện Giờ Vàng 15/06
 •  Sự kiện Tiêu @Point 15/06
 •  Sự kiện Tiêu @Point 14/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 14/06
 •  Sự kiện Flash Sale 13/06 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/06/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 13/06
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/06/2022)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 12/06
 •  Sự kiện Top Server (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/06/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/06/2022)
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 6 (Phần Quà Võ Hồn - Tuần 2)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 12/06
 •  Sự kiện Tiêu @Point 11/6 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/06/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 11/06
 •  Sự kiện Tiêu @Point 10/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 10/06
 •  Sự kiện Tiêu @Point 09/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 09/06
 •  Sự kiện Tiêu @Point 08/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 08/06
 •  Sự kiện Tiêu @Point 07/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 07/06
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 6 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 08/06/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 06/06
 •  Sự kiện Tiêu @Point 5/6
 •  Sự kiện Giờ Vàng 05/06
 •  Sự kiện Bức Tốc Level (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/06/2022)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 4/6 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/06/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 04/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 03/06
 •  Sự kiện IPBONUS Tháng 6 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 05/06/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 02/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 01/06
 •  Sự kiện Flash Sale 31/05 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 02/06/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 31/05

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Tháng 6] - Thông báo mở sự kiện mới !
22.06.2022
[Tháng 6] - Thông báo trao quà sự kiện
22.06.2022
[Thông Báo] - Hoàn tất bảo trì hệ thống đăng ký tài khoản
21.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 21/06/2022
20.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì hệ thống đăng ký tài khoản
17.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất ngày 16/06/2022
15.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 14/06/2022
13.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 07/06/2022
06.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì sát nhập Server ngày 31/05/2022
30.05.2022
[Thông Báo] - Sát nhập server Long Phụng - Tam Quốc
26.05.2022
Những điều cần lưu ý khi sát nhập Server !
24.05.2022
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.05.2022
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện
24.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 24/05/2022
23.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 17.0.1.4 ngày 17/05/2022
16.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/05/2022
09.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 04/05/2022
03.05.2022
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.05.2022
[Thông Báo] - Dời thời gian Bảo trì định kì
29.04.2022
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện
28.04.2022