(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 6] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 6] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •   Mở sự kiện Tiêu @Point 30/06
 •   Sự kiện Giờ Vàng 30/06
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 29/06
 •  Sự kiện Giờ Vàng 29/06
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 28/06
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 28/06
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •   Cập nhật Phần Quà sự kiện Top Server (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 27/06
 •  Mở sự kiện Flash Sale 27/06
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 26/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 26/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 25/06
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 25/06
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 24/06
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 24/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 23/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 22/06
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) &  Cập nhật Phần Quà Sự Kiện
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 21/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 20/06
 •  Mở sự kiện Flash Sale 20/06
 •   Cập nhật Phần Quà sự kiện Top Server
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 19/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/06
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 18/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 17-18/06
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 17/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 17/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/06
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 16/06
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 15/06
 •   Cập nhật WebShop sự kiện Vòng Quay Tháng 6 (Danh mục "Khác")
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vòng Quay
 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/06
 •   Cập nhật Cấp Độ Tham Gia sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn (Gộp Sự Kiện Thương Nhân Thần Bí)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Cập nhật sự kiện Vua Thế Lực
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 14/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/06
 •   Cập nhật Cấp Độ Tham Gia & Phần Quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/06
 •  Mở sự kiện Flash Sale 13/06
 •   Cập nhật thời gian xác nhận Võ Hồn sự kiện Khuyến Mãi Tháng 6
 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Top Server
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 12/06
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 12/06
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 11/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/06
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 10/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/06
 •   Cập nhật Skill Ngoại Công sự kiện Nâng Cấp Skill (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 09/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 09/06
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) &  Cập nhật Nội Dung Công Thành Chiến (Ngày Thứ 2)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 08/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/06
 •   Cập nhật WebShop (Bao Tay) sự kiện Vòng Quay Tháng 6 
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 07/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 07/06
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/06
 •   Cập nhật sự kiện Nâng Cấp Skill (Lữ Bố - Nội Công)
 •   Cập nhật sự kiện Khuyến Mãi Tháng 6 (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 6
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/06
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 05/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 04/06
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 04/06
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 6 (HOT)
 •  Mở sự kiện Bức Tốc Level (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 03/06
 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 02/06
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 01/06
 •  Mở sự kiện Tinh Luyện Sư (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Tấn Cấp Level (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện IP BONUS Tháng 6
 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 09/08/2022
08.08.2022
[Tháng 8] - Thông báo trao quà sự kiện
02.08.2022
[Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.08.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/08/2022
01.08.2022
[Tháng 7] - Thông báo trao quà sự kiện
27.07.2022
[Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !
27.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 26/07/2022
25.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 19/07/2022
18.07.2022
[Tháng 7] - Thông báo trao quà sự kiện
12.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 12/07/2022
11.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 05/07/2022
04.07.2022
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất ngày 29/06/2022
29.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 28/06/2022
27.06.2022
[Tháng 6] - Thông báo mở sự kiện mới !
22.06.2022
[Tháng 6] - Thông báo trao quà sự kiện
22.06.2022
[Thông Báo] - Hoàn tất bảo trì hệ thống đăng ký tài khoản
21.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 21/06/2022
20.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì hệ thống đăng ký tài khoản
17.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất ngày 16/06/2022
15.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 14/06/2022
13.06.2022