(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện !

Thân chào các chư vị Anh Hùng !

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

 

Lưu ý : Những tài khoản nhận sai Server sẽ bị khoá vĩnh viễn

 •  Sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/06)

 •  Sự kiện IP BONUS Tháng 6 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/06)

 • Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/06)

 •  Sự kiện Tiêu @Point 30/05 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 01/06)

 •  Sự kiện Top Server (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 30/05)

 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 30/05)

 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 29/05)

 •  Sự kiện Top Server (Long Phụng & Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 28/05)

 •  Sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 28/05)

 •  Sự kiện Big Sale Tháng 5 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 28/05)

 •  Sự kiện Tiêu @Point 24/05 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 28/05)

 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 28/05)

 •  Sự kiện Tiêu @Point 23/05 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 25/05)

 •  Sự kiện Tiêu @Point 22/05 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 24/05)

 •  Sự kiện Top Server (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 23/05)

 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 23/05)

 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 22/05)

 •  Sự kiện Top Server (Lữ Bố / Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 21/05)

 •  Sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 21/05)

 •  Sự kiện Flash Sale 19/05 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 21/05)

 •  Sự kiện Tiêu @Point 16/05 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 18/05)

 •  Sự kiện Tiêu @Point 15/05 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 17/05)

 •  Sự kiện Top Server (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 16/05)

 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 16/05)

 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/05)

 •  Sự kiện Top Server (Lữ Bố / Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/05)

 •  Sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/05)

 •  Sự kiện Flash Sale 12/05 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/05)

 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/05)

 •  Sự kiện Tiêu @Point 09/05 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 11/05)

 •  Sự kiện Top Server (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 09/05)

 •  Sự kiện Tiêu @Point 07/05 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 09/05)

 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 08/05)

 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 5 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/05)

 •  Sự kiện Top Server (Lữ Bố / Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/05)

 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/05)

 •  Sự kiện Flash Sale 5/5 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/05)

 •  Sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/05)

 •  Sự kiện IP BONUS T5 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/05)

 •  Sự kiện Quà Tặng Ngày Lễ (HOT) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 03/05)

 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 03/05)

 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 03/05)

 •  Sự kiện Top Server (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 03/05)

 •  Sự kiện Flash Sale 30/04 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 03/05)

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Tháng 7] - Thông báo trao quà sự kiện !
19.07.2024
[Thông Báo] Hoàn thành sửa lỗi Nạp Thẻ và Gửi Hỗ Trợ Khách Hàng
18.07.2024
[Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !
18.07.2024
[Thông Báo] - Dời lịch Bảo trì định kì sang Thứ Năm 18/07
16.07.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/07
09.07.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 03/07
02.07.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 26/06
25.06.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 19/06
18.06.2024
[Thông Báo] - Thay đổi mệnh giá quy đổi DzoCard và iSec sang DzoCoin
12.06.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 12/06
11.06.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 05/06
04.06.2024
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện !
31.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 29/05
28.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/05
21.05.2024
[Hướng dẫn] - Nạp tiền qua hình thức thanh toán VIETQR !
16.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.7 ngày 16/05
15.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/05
14.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/05
07.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/05
29.04.2024