(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •    Cập nhật thời gian kết thúc sự kiện Cung Chúc Tân Xuân
 •    Cập nhật thời gian kết thúc sự kiện Như Ý Phát Tài
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 30/05
 •  Mở sự kiện Flash Sale 30-31/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 29/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 29/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 28/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 28/05
 •   Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tam Quốc)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 27/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 27/05
 •  Mở sự kiện Tiêu WebPoint 26-27/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 26/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 26/05
 •   Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 23/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 22/05
 •  Mở sự kiện Flash Sale 22-23/5
 •  Mở sự kiện Tiêu WebPoint 22-23/5
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 20/05
 •   Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/05
 •   Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Flash Sale 17-18/5
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 17/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 15/05
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 15-16/5
 •  Mở sự kiện Tiêu WebPoint 15-16/5
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/05
 •   Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tam Quốc)
 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •   Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/05
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/05
 •  Mở sự kiện Flash Sale 10/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/05
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 8-9/5
 •  Mở sự kiện Tiêu WebPoint 8-9/5
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 07/05
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 5
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/05
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tam Quốc)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/05
 •  Mở sự kiện Như Ý Phát Tài
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân
 •  Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Flash Sale 03/05
 •  Mở sự kiện IP BONUS Tháng 5
 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí
 •  Mở sự kiện Bát Môn Độn Giáp
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Bánh Tét
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Phẩm
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Thông báo] - Tạm dừng nhiệm vụ Chuyển Chức
23.07.2021
[Tháng 7] - Thông báo trao quà sự kiện
23.07.2021
[Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !
23.07.2021
[Thông Báo] - Thời hạn sử dụng GiftCode
22.07.2021
[Thông báo] - Bảo trì Server PK Lữ Bố
21.07.2021
[Thông báo] - Thời gian mở server PK Lữ Bố
21.07.2021
[Thông báo] - Hiển thị tính năng PK
21.07.2021
[Thông báo] - Kéo dài thời gian bảo trì
21.07.2021
[Thông báo] - Nội dung chi tiết phiên bản 17
21.07.2021
Bảo trì cập nhật phiên bản mới ngày 21/07/2021
20.07.2021
[Thông Báo] - Sự kiện chào mừng Server PK Lữ Bố
20.07.2021
[Thông Báo] - Các cập nhật quan trọng & Giftcode
19.07.2021
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop Vòng Quay Tháng 7
16.07.2021
Hướng dẫn cài đặt bản cập nhật từ phiên bản 16.0.1.4 lên 17.0.0.0
16.07.2021
Hướng dẫn cài đặt phiên bản 17.0.0.0 (bản đầy đủ)
16.07.2021
Bảo trì định kì ngày 13/07/2021
12.07.2021
[Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !
06.07.2021
Bảo trì định kì ngày 06/07/2021
05.07.2021
[Thông Báo] - Cập nhật quy định quy định tham gia trò chơi
05.07.2021
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop Vòng Quay Tháng 7
05.07.2021