(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !

.Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau

 •   Mở sự kiện Flash Sale 31/05 (HOT) 
 •   Cập nhật thời gian kết thúc sự kiện Vòng Quay Tháng 5
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 31/05 (HOT) 
 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở Sự kiện Flash Sale 30/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 30/05 (HOT) 
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 29/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 29/05 (HOT) 
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 28/05 (HOT) 
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 27/05 (HOT) &   Cập nhật Phần Quà
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 27/05
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở Sự kiện Flash Sale 26/05
 •  Mở Sự kiện Top Server (HOT)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 26/05 (HOT) &   Cập nhật Phần Quà
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 25/05 (HOT) &   Cập nhật Phần Quà
 •  Sự kiện Tiêu @Point 25/05
 •   Cập nhật sự kiện Mừng Giáng Sinh & Năm Mới (Server Tây Du)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 24/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 23/05
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/05 (HOT) &   Cập nhật Phần Quà
 •  Mở sự kiện Flash Sale 22/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 22/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 21/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 20/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/05 (HOT) &   Cập nhật Phần Quà
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 19/05
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/05
 •   Cập nhật Web Shop sự kiện Vòng Quay Tháng 5 (HOT) (Bao Tay)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 18/05
 •   Cập nhật sự kiện Vòng Quay Tháng 5 (HOT)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du) &   Cập nhật Phần Quà
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) &   Cập nhật Phần Quà
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 5 (HOT)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/05
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) &   Cập nhật Phần Quà & Cấp Độ Tham Gia
 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục (Server Lữ Bố/Tây Du)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/05
 •  Sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 15/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/05
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 12/05
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/05
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/05
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí (Server Tây Du)
 •  Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 09/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/05
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 08/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 07/05
 •   Cập nhật sự kiện Điểm Binh (New) (Mốc Hoán Đổi Vũ Khí & Hạ Cấp Vũ Khí)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/05
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/05
 •  Mở sự kiện Flash Sale 05/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 04/05
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 04/05
 •  Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 5 (HOT)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) &   Cập nhật Phần Quà
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 03/05
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 02/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 01/05
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 01/05
 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí (HOT)
 •  Mở sự kiện IP BONUS Tháng 5 (HOT)
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •  Mở sự kiện Lễ Ân Xá (HOT)

 

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

 

 

 

 

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 07/06/2023
06.06.2023
[Tháng 6] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.06.2023
[Tháng 6] - Thông báo trao quà sự kiện
01.06.2023
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ !
31.05.2023
[Thông Báo Quan Trọng] - Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản 18.0.0.9 !
26.05.2023
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.05.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 24/05/2023
23.05.2023
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Mừng Giáng Sinh & Năm Mới" (Tây Du)
22.05.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 17/05/2023
16.05.2023
[Hướng Dẫn] - Sửa lỗi không gửi được hỗ trợ
11.05.2023
[Hướng Dẫn] - Gửi Hỗ Trợ Phiên Bản Mới
11.05.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/05/2023
09.05.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 04/05/2023
03.05.2023
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện
02.05.2023
[Tháng 5] - Thông báo dời thời gian trao quà !
01.05.2023
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện
26.04.2023
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
26.04.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 26/04/2023
25.04.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 19/04/2023
18.04.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 12/04/2023
11.04.2023