(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện

Thân chào các chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

 

Lưu ý : Những tài khoản nhận sai Server sẽ bị khoá vĩnh viễn

 •   Sự kiện Giờ Vàng 30/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 29/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 28/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 27/04 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 29/04/2022)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 27/04 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 29/04/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 27/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 26/04
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 4 (HOT) (Phần quà Võ Hồn 7 Ngày)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 27/04/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 25/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 24/04
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 26/04/2022)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 24/04 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 26/04/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 24/04
 •  Sự kiện Flash Sale 23/04 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 25/04/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 25/04/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 23/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 22/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 21/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 20/04 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 22/04/2022)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 20/04 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 22/04/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 20/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 19/04
 •  Sự kiện Mừng Giáng Sinh (Phần quà Vũ Khí Random)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 20/04/2022)
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 4 (HOT) (Phần quà Võ Hồn 7 Ngày)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 18/04
 •  Sự kiện Tiêu @Point 17/04 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 19/04/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 17/04
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 18/04/2022)
 •  Sự kiện Flash Sale 16/04 (Phần Quà Bổ Sung) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 18/04/2022)
 •  Sự kiện Vua Thế Lực
 •  Sự kiện Giờ Vàng 16/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 15/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 14/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 13/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 13/04 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/04/2022)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 13/04 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/04/2022)
 •  Sự kiện Flash Sale 08-09/04 (Phần Quà Bổ Sung) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/04/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 12/04
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 13/04/2022)
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 4 (HOT) (Phần quà Võ Hồn 7 Ngày)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 11/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 10/04
 •  Sự kiện Tiêu @Point 10/04 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 12/04/2022)
 •  Sự kiện Flash Sale 09/04 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 11/04/2022)
 •  Sự kiện Flash Sale 08/04 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 11/04/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 09/04
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 11/04/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 08/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 07/04
 •  Sự kiện Tiêu @Point 06/04 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 08/04/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 06/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 05/04
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 4 (HOT) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 06/04/2022)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 04/04 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 06/04/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 06/04/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 04/04
 •  Sự kiện Thương Nhân Thần Bí (HOT)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 05/04/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 03/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 02/04
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/04/2022)
 •  Sự kiện IP BONUS Tháng 4 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/042022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 01/04

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 19/06
18.06.2024
[Tháng 6] - Thông báo trao quà sự kiện !
17.06.2024
[Tháng 6] - Thông báo mở sự kiện mới !
13.06.2024
[Thông Báo] - Thay đổi mệnh giá quy đổi DzoCard và iSec sang DzoCoin
12.06.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 12/06
11.06.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 05/06
04.06.2024
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện !
31.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 29/05
28.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/05
21.05.2024
[Hướng dẫn] - Nạp tiền qua hình thức thanh toán VIETQR !
16.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.7 ngày 16/05
15.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/05
14.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/05
07.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/05
29.04.2024
[Thông Báo] - Dời thời gian trao quà sự kiện !
29.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện !
24.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.6 ngày 24/04
23.04.2024
[Bản Cập Nhật 19005] - Sửa Lỗi Một Số Kỹ Năng Bị Lỗi !
17.04.2024