(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện

Thân chào các chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

Lưu ý : Những tài khoản nhận quà sai Server sẽ bị khóa vĩnh viễn

 •    Sự kiện Giờ Vàng 29/04
 •   Sự kiện Giờ Vàng 28/04
 •   Sự kiện Flash Sale 26-27/04 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 29/04/2021)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 27/04
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tam Quốc) (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 29/04/2021)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 26/04
 •   Sự kiện Đệ Nhất Anh Hùng (Giải Top 1-2-3)
 •   Sự kiện Đệ Nhất Anh Hùng (Giải Khuyến Khích) (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 27/04/2021)
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 27/04/2021)
 •   Sự kiện Flash Sale 22/04 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 24/04/2021)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 22/04
 •   Sự kiện Tiêu @Point 20-21/04 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 23/04/2021)
 •   Sự kiện Tiêu WebPoint 20-21/04 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 23/04/2021)
 •   Sự kiện Nhìn Hình Đoán Chữ [Facebook - Tam Quốc]
 •   Sự kiện Giờ Vàng 21/04
 •   Sự kiện Giờ Vàng 20/04
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tam Quốc) (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 22/04/2021)
 •   Sự kiện Vua Thế Lực
 •   Sự kiện Giờ Vàng 19/04
 •   Sự kiện Nhìn Hình Đoán Chữ [Facebook - Long Phụng]
 •   Sự kiện Flash Sale 18/04 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 20/04/2021)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 18/04
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 20/04/2021)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 16/04
 •   Sự kiện Giờ Vàng 15/04
 •   Sự kiện Tiêu WebPoint 13-14/04 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 16/04/2021)
 •   Sự kiện Tiêu @Point 13-14/04 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 16/04/2021)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 14/04
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tam Quốc) (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 15/04/2021)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 13/04
 •   Sự kiện Vua Thế Lực
 •   Sự kiện Nhìn Hình Đoán Chữ [Facebook]
 •   Sự kiện Flash Sale 11/04 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 13/04/2021)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 11/04
 •   Sự kiện Giờ Vàng 10/04
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 13/04/2021)
 •  Sự kiện Tiêu WebPoint 07-08/04 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 10/04/2021)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 07-08/04 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 10/04/2021)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 08/04
 •  Sự kiện IP BONUS T4 (Server Tam Quốc) (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 08/04/2021)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 05/04
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 08/04/2021)
 •  Sự kiện Nhìn Hình Đoán Chữ [Facebook]
 •  Sự kiện IP BONUS T4 (Server Long Phụng) (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 06/04/2021)
 •  Sự kiện Tiêu WebPoint 03-04/04 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 06/04/2021)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 03-04/04 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 06/04/2021)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 04/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 03/04
 •  Sự kiện Giờ Vàng 02/04
 •  Sự kiện Flash Sale 01/04 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 03/04/2021)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 01/04
 •  Sự kiện IP BONUS THÁNG 3 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 02/04/2021)

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

   Sự kiện Giờ Vàng 28/04

Tin tức liên quan

[Thông báo] - Tạm dừng nhiệm vụ Chuyển Chức
23.07.2021
[Tháng 7] - Thông báo trao quà sự kiện
23.07.2021
[Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !
23.07.2021
[Thông Báo] - Thời hạn sử dụng GiftCode
22.07.2021
[Thông báo] - Bảo trì Server PK Lữ Bố
21.07.2021
[Thông báo] - Thời gian mở server PK Lữ Bố
21.07.2021
[Thông báo] - Hiển thị tính năng PK
21.07.2021
[Thông báo] - Kéo dài thời gian bảo trì
21.07.2021
[Thông báo] - Nội dung chi tiết phiên bản 17
21.07.2021
Bảo trì cập nhật phiên bản mới ngày 21/07/2021
20.07.2021
[Thông Báo] - Sự kiện chào mừng Server PK Lữ Bố
20.07.2021
[Thông Báo] - Các cập nhật quan trọng & Giftcode
19.07.2021
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop Vòng Quay Tháng 7
16.07.2021
Hướng dẫn cài đặt bản cập nhật từ phiên bản 16.0.1.4 lên 17.0.0.0
16.07.2021
Hướng dẫn cài đặt phiên bản 17.0.0.0 (bản đầy đủ)
16.07.2021
Bảo trì định kì ngày 13/07/2021
12.07.2021
[Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !
06.07.2021
Bảo trì định kì ngày 06/07/2021
05.07.2021
[Thông Báo] - Cập nhật quy định quy định tham gia trò chơi
05.07.2021
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop Vòng Quay Tháng 7
05.07.2021