(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !

.Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau

 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 30/04
 •   Mở sự kiện Flash Sale 30/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 29/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 28/04
 •   Cập nhật phần quà sự kiện Giờ Vàng 27/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 27/04
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 27/04
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 27/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 26/04
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) &   Cập nhật Phần Quà & Cấp Độ Tham Gia
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 25/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 24/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 24/04
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Cập nhật phần quà sự kiện Vua Thế Lực (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 24/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 23/04
 •  Mở sự kiện Flash Sale 23/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 22/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 21/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 20/04
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du) &   Cập nhật Phần Quà
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 20/04
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 20/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/04
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/04
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •   Cập nhật sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 17/04
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 17/04
 •  Mở sự kiện Flash Sale 16/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 15/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 13/04
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 4 (HOT)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/04
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 13/04
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 12/04
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/04
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/04
 •   Cập nhật sự kiện Mừng Giáng Sinh & Năm Mới (Máy Chủ Tây Du / Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 10/04
 •  Mở sự kiện Flash Sale 09/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 09/04
 •  Mở sự kiện Flash Sale 08/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 07/04
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •   Cập nhật Máy Chủ Tây Du sự kiện Tấn Cấp Level
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/04
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du) &   Cập nhật Quy Định Công Thành Chiến
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 06/04
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) &   Cập nhật Quy Định Công Thành Chiến
 •   Cập nhật Quy Định Công Thành Chiến sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/04
 •   Cập nhật thời gian bắt đầu sự kiện Tiêu @Point 04/04
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 04/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 04/04
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) &   Cập nhật Quy Định Công Thành Chiến
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 03/04
 •  Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 4 (HOT)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 02/04
 •  Mở sự kiện IPBONUS Tháng 4 (HOT)
 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí (HOT)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 01/04
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Tháng 9] - Thông báo mở sự kiện mới !
27.09.2023
[Tháng 9] - Thông báo trao quà sự kiện
27.09.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 27/09/2023
26.09.2023
[Thông Báo] - Bảo trì hệ thống Website (25/09/2023)
25.09.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 20/09/2023
19.09.2023
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ !
13.09.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 13/09/2023
12.09.2023
[Thông Báo] - Dời thời gian bảo trì máy chủ !
06.09.2023
[Thông Báo] - Cập nhật thời gian kết thúc sự kiện Khuyến Mãi Tháng 9
05.09.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 06/09/2023
05.09.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 30/08/2023
29.08.2023
[Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới !
25.08.2023
[Tháng 8] - Thông báo trao quà sự kiện
25.08.2023
[Thông Báo] - Bảo trì nâng cấp hệ thống máy chủ ngày 23/08/2023
22.08.2023
[Thông Báo] - Cập nhật quy định khi tham gia game !
15.08.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì & nâng cấp hệ thống ngày 16/08/2023
15.08.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 09/08/2023
08.08.2023
[Thông Báo] - Cập nhật tính năng kiểm tra ID trên địa chỉ IP
02.08.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/08/2023
01.08.2023
[Thông Báo] - Thay đổi thời gian hỗ trợ qua HOTLINE
31.07.2023