(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •   Mở sự kiện Tiêu @Point 01/05
 •  Mở sự kiện Bức Tốc Level
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 30/04
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 30/04
 •   Cập nhật Thời Gian Kết Thúc  sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 29/04
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 28/04
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 27/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 27/04
 •   Cập nhật Cấp Độ Tham Gia & Phần Quà  sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 26/04
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 25/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 24/04
 •  Mở sự kiện Flash Sale 24/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 23/04
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 4 (NEW)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 22/04
 •   Cập nhật Thời Gian Kết Thúc  sự kiện Top Server (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 21/04
 •   Cập nhật sự kiện Nâng Cấp Skill (Long Phụng)
 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •   Cập nhật sự kiện Đổi Hòm Bảo (Long Phụng)
 •   Cập nhật Thời Gian Kết Thúc  sự kiện Tết Nhâm Dần (Long Phụng)
 •   Cập nhật Thời Gian Kết Thúc sự kiện Tết Nhâm Dần (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 20/04
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 20/04
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/04
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 17/04
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 17/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/04
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 15/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/04
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/04
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 12/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 12/04
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/04
 •  Mở sự kiện Flash Sale 10-11/4
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 09/04
 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/04
 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 07/04
 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 4
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 06/04
 •   Cập nhật Cấp Độ Tham Gia & Phần Thưởng sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/04
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/04
 •   Cập nhật Cấp Độ Tham Gia & Phần Thưởng sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 04/04
 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí (Server Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Tấn Cấp Level (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 03/04
 •  Cập nhật Phần Quà sự kiện Khuyến Mãi Tháng 4
 •  Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 4
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 02/04
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 01/04
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện IP BONUS Tháng 4
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 01-02/04
 •  Mở sự kiện Tinh Luyện Sư (LB)
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn
 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí
 •  Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo
 •   Cập nhật Phần Quà sự kiện Top Server (Lữ Bố)

 

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Tháng 6] - Thông báo mở sự kiện mới !
22.06.2022
[Tháng 6] - Thông báo trao quà sự kiện
22.06.2022
[Thông Báo] - Hoàn tất bảo trì hệ thống đăng ký tài khoản
21.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 21/06/2022
20.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì hệ thống đăng ký tài khoản
17.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất ngày 16/06/2022
15.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 14/06/2022
13.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 07/06/2022
06.06.2022
[Thông Báo] - Bảo trì sát nhập Server ngày 31/05/2022
30.05.2022
[Thông Báo] - Sát nhập server Long Phụng - Tam Quốc
26.05.2022
Những điều cần lưu ý khi sát nhập Server !
24.05.2022
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.05.2022
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện
24.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 24/05/2022
23.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 17.0.1.4 ngày 17/05/2022
16.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/05/2022
09.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 04/05/2022
03.05.2022
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.05.2022
[Thông Báo] - Dời thời gian Bảo trì định kì
29.04.2022
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện
28.04.2022