(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •   Mở sự kiện Tiêu WebPoint 30/4-01/05
 •   Mở sự kiện Tiêu @Point 30/4-01/05
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 30/04-01/05
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 29/04
 •    Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) 
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 28/04
 •   Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 27/04
 •    Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) 
 •   Mở sự kiện Flash Sale 26-27/04
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 26/04
 •   Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 23/04
 •   Mở sự kiện Flash Sale 22/04
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 22/04
 •    Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tam Quốc) 
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 21/04
 •   Mở sự kiện Tiêu WebPoint 20-21/04
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 20/04
 •   Mở sự kiện Tiêu @Point 20-21/04
 •     Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) 
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 19/04
 •   Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Mở sự kiện Flash Sale 18/04
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 18/04
 •   Mở sự kiện Đệ Nhất Anh Hùng
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 16/04
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 15/04
 •   Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •    Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tam Quốc) 
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 14/04
 •   Mở sự kiện Tiêu @Point 13-14/04
 •   Mở sự kiện Tiêu WebPoint 13-14/04
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 13/04
 •    Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) 
 •   Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 11/04
 •   Mở sự kiện Flash Sale 11/04
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 10/04
 •   Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 08/04
 •     Cập nhật sự kiện Vòng Quay Tháng 4 (WebShop) 
 •    Mở sự kiện Tiêu @Point 07-08/04
 •    Mở sự kiện Tiêu WebPoint 07-08/04
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 07/04
 •     Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tam Quốc) 
 •     Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) 
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 05/04
 •    Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 04/04
 •    Mở sự kiện Tiêu @Point 03-04/04
 •    Mở sự kiện Tiêu WebPoint 03-04/04
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 03/04
 •    Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 4
 •    Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 02/04
 •     Cập nhật sự kiện Cung Chúc Tân Xuân
 •     Cập nhật sự kiện Như Ý Phát Tài (Long Phụng)
 •     Cập nhật sự kiện Nâng Cấp Skill (Tam Quốc)
 •    Mở sự kiện Nhân Đôi Kinh Nghiệm
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Bánh Tét
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Phẩm
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •    Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •    Mở sự kiện Giờ Vàng 01/04
 • [...]

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Thông báo] - Tạm dừng nhiệm vụ Chuyển Chức
23.07.2021
[Tháng 7] - Thông báo trao quà sự kiện
23.07.2021
[Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !
23.07.2021
[Thông Báo] - Thời hạn sử dụng GiftCode
22.07.2021
[Thông báo] - Bảo trì Server PK Lữ Bố
21.07.2021
[Thông báo] - Thời gian mở server PK Lữ Bố
21.07.2021
[Thông báo] - Hiển thị tính năng PK
21.07.2021
[Thông báo] - Kéo dài thời gian bảo trì
21.07.2021
[Thông báo] - Nội dung chi tiết phiên bản 17
21.07.2021
Bảo trì cập nhật phiên bản mới ngày 21/07/2021
20.07.2021
[Thông Báo] - Sự kiện chào mừng Server PK Lữ Bố
20.07.2021
[Thông Báo] - Các cập nhật quan trọng & Giftcode
19.07.2021
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop Vòng Quay Tháng 7
16.07.2021
Hướng dẫn cài đặt bản cập nhật từ phiên bản 16.0.1.4 lên 17.0.0.0
16.07.2021
Hướng dẫn cài đặt phiên bản 17.0.0.0 (bản đầy đủ)
16.07.2021
Bảo trì định kì ngày 13/07/2021
12.07.2021
[Tháng 7] - Thông báo mở sự kiện mới !
06.07.2021
Bảo trì định kì ngày 06/07/2021
05.07.2021
[Thông Báo] - Cập nhật quy định quy định tham gia trò chơi
05.07.2021
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop Vòng Quay Tháng 7
05.07.2021