(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 3] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 3] - Thông báo mở sự kiện mới !

.Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •   Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Mở sự kiện Tiêu @Point 20/03
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 20/03
 •  Mở sự kiện Flash Sale 19/03
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/03
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/03
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 3 (HOT)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 17/03
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 16/03
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)  &   Cập nhật phần quà & cấp độ tham gia
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/03
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)  &   Cập nhật phần quà
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 15/03
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/03
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/03
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 13/03
 •  Mở sự kiện Flash Sale 12/03
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 12/03
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/03
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/03
 •   Cập nhật sự kiện Điểm Binh (New) (Mốc 3000@ Point - Cường Hoá - Tây Du)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 09/03
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du) 
 •  Mở sự kiện Flash Sale 08/03
 •  Mở sự kiện Chúc Mừng Ngày 08/03
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/03
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) 
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) &  Cập Nhật Thành Chỉ Định
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 07/03
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 07/03
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/03
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/03
 •  Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 3 (HOT)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 04/03
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 03/03
 •  Mở sự kiện Flash Sale 03/03
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 02/03
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 02/03
 •   Cập nhật sự kiện Mừng Giáng Sinh & Năm Mới (Server Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 01/03
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí (HOT)
 •  Mở sự kiện IP BONUS Tháng 3 (HOT)
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)  &   Cập nhật phần quà

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.8 ngày 15/03/2023
14.03.2023
[Tháng 3] - Thông báo mở sự kiện mới !
09.03.2023
[Tháng 3] - Thông báo trao quà sự kiện
09.03.2023
[Thông Báo] - Cập nhật nội dung sự kiện "Đổi Hòm Bảo"
09.03.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/03/2023
07.03.2023
[Thông Báo] - Cập nhật quy định quy định tham gia trò chơi
03.03.2023
[Tháng 2] - Thông báo mở sự kiện mới !
22.02.2023
[Tháng 2] - Thông báo trao quà sự kiện
22.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/02/2023
21.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/02/2023
14.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/02/2023
07.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 01/02/2023
31.01.2023
[Tháng 1] - Thông báo trao quà sự kiện
31.01.2023
[Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.01.2023
[Thông Báo] - Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
25.01.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 18/01/2023
17.01.2023
[Thông Báo] - Thông tin mệnh giá quy đổi DZODONG / DZOCOIN từ 16/01/2023
11.01.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 11/01/2023
10.01.2023
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.7 ngày 04/01/2022
03.01.2023
[Tháng 12] - Thông báo trao quà sự kiện
30.12.2022