(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 2] - Thông báo trao quà sự kiện | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 2] - Thông báo trao quà sự kiện

Thân chào các chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

 

Lưu ý : Những tài khoản nhận sai Server sẽ bị khoá vĩnh viễn

 •   Sự kiện Flash Sale 28/02 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 02/03/2022)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 28/2
 •  Sự kiện Flash Sale 27/02 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 01/03/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 27/2
 •  Sự kiện Nhân Đôi May Mắn 25-26/02
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 28/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 26/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng 25/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 24/2 (Phần Quà Siêu Kinh Nghiệm & Giác Tỉnh Cấp Bao) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 26/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 24/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng 23/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng 22/2
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 23/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 21/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng 21/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng 20/2
 •  Sự kiện Flash Sale 20/02 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 22/02/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 21/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 19/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng 18/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 16/2 (Phần Quà Siêu Kinh Nghiệm & Kinh Nghiệm Thư) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 19/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 17/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng 16/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng 15/2
 •  Sự kiện Valentine's Day 14/02 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 16/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 14/2 (Phần Quà Siêu Kinh Nghiệm & Giác Tỉnh Cấp Bao) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 16/02/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 16/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 14/2
 •  Sự kiện Black Friday 25/11 (Đợt 9 - Tháng 2) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 13/2
 •  Sự kiện Flash Sale 13/02 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/02/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 12/2
 •  Sự kiện Flash Sale 12/02 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/02/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 09/02
 •  Sự kiện Giờ Vàng 11/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng 10/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 9/2 (Phần Quà Siêu Kinh Nghiệm & Giác Tỉnh Cấp Bao) (Nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 11/02/2022)
 •  Sự kiện Black Friday 25/11 (Đợt 8 - Tháng 2) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 11/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 9/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng 8/2
 •  Sự kiện Black Friday 25/11 (Đợt 7 - Tháng 2) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 10/02/2022)
 •  Sự kiện Black Friday 25/11 (Đợt 6 - Tháng 2) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 09/02/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 09/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 7/2
 •  Sự kiện Black Friday 25/11 (Đợt 5 - Tháng 2) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 08/02/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 08/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 6/2
 •  Sự kiện Thương Nhân Thần Bí
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 2 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/02/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/02/2022)
 •  Sự kiện Black Friday 25/11 (Đợt 4 - Tháng 2) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 5/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng 4/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng 3/2
 •  Sự kiện Giờ Vàng 2/2
 •  Sự kiện IPBONUS Tháng 2 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/02/2022)
 •  Sự kiện Flash Sale 02/02 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/02/2022)
 •  Sự kiện Black Friday 25/11 (Đợt 3 - Tháng 2) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/02/2022)
 •  Sự kiện Black Friday 25/11 (Đợt 2 - Tháng 2) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 03/02/2022)
 •  Sự kiện Giờ Vàng 1/2
 •  Sự kiện Flash Sale 31/01 (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 02/02/2022)
 •  Sự kiện Black Friday 25/11 (Đợt 1 - Tháng 2) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 02/02/2022)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du) (Phần quà nhận qua NPC Đại Hồng Lư) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 02/02/2022)

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

  Sự kiện Giờ Vàng 11/2

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/05
21.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện !
17.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
17.05.2024
[Hướng dẫn] - Nạp tiền qua hình thức thanh toán VIETQR !
16.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.7 ngày 16/05
15.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/05
14.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/05
07.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/05
29.04.2024
[Thông Báo] - Dời thời gian trao quà sự kiện !
29.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện !
24.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.6 ngày 24/04
23.04.2024
[Bản Cập Nhật 19005] - Sửa Lỗi Một Số Kỹ Năng Bị Lỗi !
17.04.2024
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Nhất Tướng Công Thành" (All Server)
16.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.5 ngày 17/04
16.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì Vòng Quay Tháng 4
15.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/04
09.04.2024
[Thông Báo] - Nội dung cập nhật phiên bản 19.0.0.5 !
05.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 03/04
02.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 27/03
26.03.2024