(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 2] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 2] - Thông báo mở sự kiện mới !

.Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •   Mở sự kiện Flash Sale 28/02
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 27/02
 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)  &   Cập nhật phần quà
 •  Mở sự kiện Flash Sale 27/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 27/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 26/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 25/02
 •  Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn 25-26/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 24/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 24/02
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 23/02
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)  &   Cập nhật phần quà
 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 22/02
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)  &   Cập nhật phần quà
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 21/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 21/02
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 20/02
 •  Mở sự kiện Flash Sale 20/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 17/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 17/02
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 2 (HOT)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/02
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)  &   Cập nhật phần quà & cấp độ tham gia
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 15/02
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)  &   Cập nhật phần quà & cấp độ tham gia
 •  Mở sự kiện Valentine's Day 14/02 
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 14/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/02
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)  &   Cập nhật phần quà
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/02
 •  Mở sự kiện Flash Sale 13/02
 •  Mở sự kiện Flash Sale 12/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 12/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 09/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 09/02
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)  &  Cập nhật cấp độ tham gia & phần quà
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/02
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 07/02
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 04/02
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 03/02
 •  Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 2 
 •  Mở sự kiện Flash Sale 02/02 
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 02/02
 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí 
 •  Mở sự kiện IP BONUS Tháng 2 
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/03/2023
21.03.2023
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.8 ngày 15/03/2023
14.03.2023
[Tháng 3] - Thông báo mở sự kiện mới !
09.03.2023
[Tháng 3] - Thông báo trao quà sự kiện
09.03.2023
[Thông Báo] - Cập nhật nội dung sự kiện "Đổi Hòm Bảo"
09.03.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/03/2023
07.03.2023
[Thông Báo] - Cập nhật quy định quy định tham gia trò chơi
03.03.2023
[Tháng 2] - Thông báo mở sự kiện mới !
22.02.2023
[Tháng 2] - Thông báo trao quà sự kiện
22.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/02/2023
21.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/02/2023
14.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/02/2023
07.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 01/02/2023
31.01.2023
[Tháng 1] - Thông báo trao quà sự kiện
31.01.2023
[Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.01.2023
[Thông Báo] - Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
25.01.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 18/01/2023
17.01.2023
[Thông Báo] - Thông tin mệnh giá quy đổi DZODONG / DZOCOIN từ 16/01/2023
11.01.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 11/01/2023
10.01.2023
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.7 ngày 04/01/2022
03.01.2023