(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 12] - Thông báo trao quà sự kiện | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 12] - Thông báo trao quà sự kiện

Thân chào các chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

Lưu ý : Những tài khoản nhận sai Server sẽ bị khoá vĩnh viễn

 •        Sự kiện Giờ Vàng 31/12
 •       Sự kiện Tiêu WebPoint 28-30/12 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 01/01/2021)
 •       Sự kiện Nhân Đôi May Mắn 28-30/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 30/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 29/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 28/12
 •       Sự kiện TOP SERVER (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 29/12/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 27/12
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 29/12/2021)
 •       Sự kiện Tiêu @Point 24-26/12 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 28/12/2021)
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 28/12/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 26/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng Noel 25/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 24/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng Noel 24/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 23/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 22/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 21/12
 •       Sự kiện Flash Sale 20/12 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 22/12/2021)
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 22/12/2021)
 •       Sự kiện TOP SERVER (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 22/12/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 20/12
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 21/12/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 19/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 18/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 17/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 16/12
 •       Sự kiện Nhân Đôi May Mắn 15-16/12
 •       Sự kiện Tiêu WebPoint 15-16/12 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 18/12/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 15/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 14/12
 •       Sự kiện Flash Sale 12-13/12 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/12/2021)
 •       Sự kiện TOP SERVER (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/12/2021)
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/12/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 13/12
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/12/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 12/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 11/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 10/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 09/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 08/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 07/12
 •       Sự kiện TOP SERVER (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 08/12/2021)
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 08/12/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 06/12
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/12/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 05/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 04/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 03/12
 •       Sự kiện IP BONUS Tháng 12 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/12/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 02/12
 •       Sự kiện Giờ Vàng 01/12

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 24/05/2022
23.05.2022
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
23.05.2022
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện
23.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 17.0.1.4 ngày 17/05/2022
16.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/05/2022
09.05.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 04/05/2022
03.05.2022
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.05.2022
[Thông Báo] - Dời thời gian Bảo trì định kì
29.04.2022
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện
28.04.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 17.0.1.3 ngày 26/04/2022
25.04.2022
[Thông Báo] - Nội dung chi tiết bản cập nhật 17.0.1.2
21.04.2022
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 17.0.1.2 ngày 21/04/2022
20.04.2022
[Thông Báo] - Dời thời gian Bảo trì định kì
18.04.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 12/04/2022
11.04.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 05/04/2022
04.04.2022
[Tháng 3] - Thông báo trao quà sự kiện
31.03.2022
[Tháng 3] - Thông báo mở sự kiện mới !
31.03.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 29/03/2022
28.03.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/03/2022
21.03.2022
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện Vòng Quay Tháng 3
19.03.2022