(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 11] - Thông báo trao quà sự kiện ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 11] - Thông báo trao quà sự kiện !

Thân chào các chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

 

Lưu ý : Những tài khoản nhận sai Server sẽ bị khoá vĩnh viễn

 •    Sự kiện Giờ Vàng 29/11 (HOT)
 •    Sự kiện Tiêu @Point 29/11 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 01/12)
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 30/11)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 28/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 27/11 (HOT)
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 29/11)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 27/11 (HOT)
 •   Sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 28/11)
 •   Sự kiện Tiêu @Point 26/11 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 28/11)
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 28/11)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 26/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 25/11 (HOT)
 •   Sự kiện Black Friday 24/11 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 26/11)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 24/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 23/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 22/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 21/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 20/11 (HOT)
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 22/11)
 •   Sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 21/11)
 •   Sự kiện Tiêu @Point 19/11 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 21/11)
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 21/11)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 19/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 18/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 17/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 16/11 (HOT)
 •   Sự kiện Top Level (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 17/11)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 15/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 14/11 (HOT)
 •   Sự kiện Tiêu @Point 14/11 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 16/11)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 13/11 (HOT)
 •   Sự kiện Kỹ Năng Thần Bí (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/11)
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 15/11)
 •   Sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/11)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 12/11 (HOT)
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 14/11)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 11/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 10/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 09/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 08/11 (HOT)
 •   Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 11 (HOT) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 09/11)
 •   Sự kiện Flash Sale 07/11 (HOT) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 09/11)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 07/11 (HOT)
 •   Sự kiện Flash Sale 06/11 (HOT) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 08/11)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 06/11 (HOT)
 •   Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 11 (HOT) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/11)
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/11)
 •   Sự kiện Flash Sale 05/11 (HOT) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 07/11)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 05/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 04/11 (HOT)
 •   Sự kiện Thương Nhân Thần Bí (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 03/11 (HOT)
 •   Sự kiện Top Nạp Thẻ (Sinh Nhật 23/10) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/11)
 •   Sự kiện IP BONUS Tháng 10 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/11)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 02/11 (HOT)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 01/11 (HOT)
 •   Sự kiện Tấn Cấp Sinh Nhật (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 02/11)
 •   Sự kiện Flash Sale 31/10 (HOT) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 02/11)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 31/10 (HOT)

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

 

Tin tức liên quan

[Tháng 2] - Thông báo mở sự kiện mới !
21.02.2024
[Tháng 2] - Thông báo trao quà sự kiện !
20.02.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 21/02
20.02.2024
[Thông Báo] - Áp dụng bán Phiếu Tỷ / Trăm trên Sàn Giao Dịch !
18.02.2024
[Thông Báo] - Điều chỉnh chính sách nạp !
15.02.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/02
14.02.2024
[Thông Báo] - Dời thời gian trao quà sự kiện !
07.02.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.3 ngày 07/02
06.02.2024
[Thông Báo] - Dời thời gian trao quà sự kiện Khuyến Mãi Tháng
05.02.2024
[Thông Báo] - Nội dung cập nhật phiên bản 19.0.0.3 !
02.02.2024
[Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới !
31.01.2024
[Thông Báo] - Phần quà đền bù Quân Đoàn tham gia Công Thành Chiến (Long Phụng)
30.01.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 31/01/2024
30.01.2024
[Thông Báo] - Qua đền bù do bị lỗi hệ thống Công Thành Chiến
29.01.2024
[Tháng 1] - Thông báo trao quà sự kiện !
24.01.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 24/01/2024
23.01.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 17/01/2024
16.01.2024
[Thông Báo] - Thay đổi hình thức bốc thăm sự kiện Nhất Tướng Công Thành
12.01.2024
[Thông Báo] - Mở bán Thẻ DzoCard tại Thế Giới Di Động
12.01.2024
[Thông Báo] - Thay đổi thời gian bốc thăm Công Thành Chiến (Long Phụng)
10.01.2024