(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 30/11/2021
29.11.2021
[Thông Báo] - Cập nhật thời gian kết thúc WebShop Black Friday 26/11
29.11.2021
[Tháng 11] - Thông báo trao quà sự kiện
27.11.2021
[Tháng 11] - Thông báo mở sự kiện mới !
27.11.2021
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop Black Friday 26/11
26.11.2021
[Thông Báo] - Cập nhật vật cưỡi "Thần Âm Khuyển"
25.11.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 23/11/2021
22.11.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 16/11/2021
15.11.2021
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất cập nhật phiên bản 17.0.0.8 ngày 11/11/2021
10.11.2021
[Thông Báo] - Nội dung chi tiết bản cập nhật 17.0.0.7
09.11.2021
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện " Như Ý Phát Tài "
08.11.2021
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật ngày 09/11/2021
08.11.2021
[Thông Báo] - Cập nhật thông tin vật phẩm Giáp Phục +1/+2/+3
03.11.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/11/2021
01.11.2021
[Tháng 11] - Thông báo mở sự kiện mới !
01.11.2021
[Tháng 10] - Thông báo trao quà sự kiện
26.10.2021
[Tháng 10] - Thông báo mở sự kiện mới !
26.10.2021
[Thông Báo] - Công bố danh sách TOP 3 LEVEL sự kiện Đua Top Level (Long Phụng)
26.10.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 26/10/2021
25.10.2021
[Thông Báo] - Công bố danh sách TOP 3 LEVEL sự kiện Bức Tốc Level (Long Phụng)
25.10.2021