(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 10] - Thông báo trao quà sự kiện | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 10] - Thông báo trao quà sự kiện

Thân chào các chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

Lưu ý : Những tài khoản nhận sai Server sẽ bị khoá vĩnh viễn

 

 •        Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 2/11/2021)
 •        Sự kiện Giờ Vàng 31/10
 •        Sự kiện Nạp Thẻ Nhận Quà 31/10 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 2/11/2021)
 •        Sự kiện Tiêu@ Point 31/10 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 2/11/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 30/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 29/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 28/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 27/10
 •       Sự kiện Fan Cứng Báo Danh (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 28/10/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 26/10
 •       Sự kiện Nạp Thẻ Nhận Quà (Mừng Sinh Nhật) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 27/10/2021)
 •       Sự kiện Bức Tốc Level 1/10 - 24/10 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 27/10/2021)
 •       Sự kiện Tấn Cấp Sinh Nhật (Mừng Sinh Nhật) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 27/10/2021)
 •       Sự kiện Quà Tặng Sinh Nhật (Mừng Sinh Nhật) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 27/10/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 25/10
 •       Sự kiện Nạp Bù Điểm Binh (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 26/10/2021)
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 26/10/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 24/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng Sinh Nhật
 •       Sự kiện Giờ Vàng 22/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 21/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 20/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 19/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 18/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 17/10
 •       Sự kiện Nạp Thẻ Nhận Quà 17/10 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 19/10/2021)
 •       Sự kiện Tiêu@ Point 17/10 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 19/10/2021)
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 19/10/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 16/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 15/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 14/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 13/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 12/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 11/10
 •       Sự kiện Flash Sale 10/10 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 12/10/2021)
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 12/10/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 10/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 09/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 08/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 06/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 05/10
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 06/10/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 04/10
 •       Sự kiện Nạp Thẻ Nhận Quà 3/10 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 05/10/2021)
 •       Sự kiện Tiêu@ Point 1-3/10 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 05/10/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 03/10
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 05/10/2021)
 •       Sự kiện IP BONUS Tháng 10 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 04/10/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 02/10
 •       Sự kiện Giờ Vàng 01/10

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Tháng 1] - Thông báo trao quà sự kiện
18.01.2022
[Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới !
18.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 18/01/2022
17.01.2022
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện Vòng Quay Tháng 1
17.01.2022
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop sự kiện Vòng Quay Tháng 1
13.01.2022
[Thông Báo] - Cập nhật quy định quy định tham gia trò chơi
13.01.2022
[Thông Báo] - Tạm dừng sự kiện Mừng Sinh Nhật
11.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 11/01/2022
10.01.2022
[Thông Báo] - Sự kiện Đệ Nhất Quân Đoàn [XV]
05.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì server Long Phụng
04.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 04/01/2022
03.01.2022
[Thông Báo] - Tạm ngưng trao quà sự kiện Vua Thế Lực (Long Phụng)
02.01.2022
[Tháng 12] - Thông báo trao quà sự kiện
30.12.2021
[Tháng 12] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.12.2021
[Thông Báo] - Công bố danh sách Quân Đoàn [Đệ Nhất Quân Đoàn-XV]
29.12.2021
[Thông Báo] - Cập nhật ĐỆ NHẤT QUÂN ĐOÀN [XV]
28.12.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 28/12/2021
27.12.2021
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop Noel 24/12
24.12.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 21/12/2021
20.12.2021
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất cập nhật phiên bản 17.0.0.9 ngày 16/12/2021
15.12.2021