(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 10] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 10] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •   Mở sự kiện Tiêu @Point 31/10
 •   Mở sự kiện Nạp Thẻ Nhận Quà 31/10
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 31/10
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 30/10
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 29/10
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 28/10
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 27/10
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 26/10
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 25/10
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 24/10
 •   Cập Nhật thời gian kết thúc sự kiện Nạp Thẻ Nhận Quà (Mừng Sinh Nhật)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng Sinh Nhật
 •   Mở sự kiện Nạp Bù Điểm Binh
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 22/10
 •   Cập Nhật WebShop (Giảm giá 40% vật phẩm - Thời gian đến 10h - 25/10) sự kiện Vòng Quay Tháng 10
 •  Mở sự kiện Điểm Binh Sinh Nhật
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 21/10
 •   Cập Nhật nội dung sự kiện Mừng Sinh Nhật
 •   Cập Nhật quy định tham gia Công Thành Chiến sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •   Cập Nhật quy định tham gia Công Thành Chiến sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Mừng Sinh Nhật
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 20/10
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •   Cập Nhật thời gian trao quà sự kiện Bức Tốc Level
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/10
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/10
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 17/10
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 17/10
 •  Mở sự kiện Nạp Thẻ Nhận Quà 17/10
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/10
 •   Cập Nhật thành chỉ định sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 15/10
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/10
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/10
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 12/10
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/10
 •   Cập Nhật thời gian sự kiện Giờ Vàng 10/10
 •  Mở sự kiện Flash Sale 10/10
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/10
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 09/10
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/10
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Cập Nhật sự kiện Vòng Quay Tháng 10
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 10
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/10
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/10
 •  Cập nhật sự kiện Đổi Hòm Bảo (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Tinh Luyện Sư (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 04/10
 •  Mở sự kiện Nạp Thẻ Nhận Quà 03/10
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 03/10
 •  Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân
 •  Mở sự kiện Như Ý Phát Tài
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 02/10
 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí
 •  Mở sự kiện Tấn Cấp Level (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Võ Tướng Tấn Cấp (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Bức Tốc Level
 •  Mở sự kiện Nâng Cấp Skill (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 01/10
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 01-03/10
 •  Mở sự kiện IP BONUS Tháng 10
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Võ Hồn

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Tháng 1] - Thông báo trao quà sự kiện
18.01.2022
[Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới !
18.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 18/01/2022
17.01.2022
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện Vòng Quay Tháng 1
17.01.2022
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop sự kiện Vòng Quay Tháng 1
13.01.2022
[Thông Báo] - Cập nhật quy định quy định tham gia trò chơi
13.01.2022
[Thông Báo] - Tạm dừng sự kiện Mừng Sinh Nhật
11.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 11/01/2022
10.01.2022
[Thông Báo] - Sự kiện Đệ Nhất Quân Đoàn [XV]
05.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì server Long Phụng
04.01.2022
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 04/01/2022
03.01.2022
[Thông Báo] - Tạm ngưng trao quà sự kiện Vua Thế Lực (Long Phụng)
02.01.2022
[Tháng 12] - Thông báo trao quà sự kiện
30.12.2021
[Tháng 12] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.12.2021
[Thông Báo] - Công bố danh sách Quân Đoàn [Đệ Nhất Quân Đoàn-XV]
29.12.2021
[Thông Báo] - Cập nhật ĐỆ NHẤT QUÂN ĐOÀN [XV]
28.12.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 28/12/2021
27.12.2021
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop Noel 24/12
24.12.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 21/12/2021
20.12.2021
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất cập nhật phiên bản 17.0.0.9 ngày 16/12/2021
15.12.2021