(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau : 

 •       Cập Nhật sự kiện Flash Sale 31/01 (HOT) (Mốc Nâng Cấp Vũ Khí)
 •      Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •      Mở sự kiện Flash Sale 31/01 (HOT)
 •      Cập Nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục (Đổng Trác) (Áp dụng vào lúc 14h30 - 30/01)
 •      Cập Nhật sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi (Đổng Trác) (Áp dụng vào lúc 14h30 - 30/01)
 •      Cập Nhật sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí (Đổng Trác) (Áp dụng vào lúc 14h30 - 30/01)
 •      Cập nhật sự kiện Điểm Binh (New)

- Tên mốc quà cũ : 5,000@Point - Khả Năng Hợp Thành (Cấp) - Long Phụng / Lữ Bố

- Tên mốc quà mới : 5,000@Point - Khả Năng Hợp Thành (Cấp) - All Server

 •      Mở & Cập Nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Số Lượng Thành Viên Của Quân Đoàn)
 •      Cập Nhật sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)
 •     Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •     Mở sự kiện Flash Sale 28/01 (HOT)
 •     Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •     Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)
 •     Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •      Cập Nhật sự kiện Giờ Vàng (HOT)
 •      Cập Nhật sự kiện Giờ Vàng (HOT)
 •     Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •      Cập Nhật sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)
 •     Mở sự kiện Flash Sale 21/01
 •      Cập Nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục (Đổng Trác) (Áp dụng vào lúc 12h15 - 21/01)
 •      Cập Nhật sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi (Đổng Trác) (Áp dụng vào lúc 12h15 - 21/01)
 •      Cập Nhật sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí (Đổng Trác) (Áp dụng vào lúc 12h15 - 21/01)
 •     Mở sự kiện Kết Nối - Nhận Quà
 •      Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)
 •     Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •      Mở & Cập Nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •      Mở & Cập Nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •     Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •      Cập Nhật sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)
 •     Mở sự kiện Flash Sale 14/01 (HOT)
 •      Cập Nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục (Đổng Trác)
 •      Cập Nhật sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi (Đổng Trác)
 •      Cập Nhật sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí (Đổng Trác)
 •      Cập Nhật sự kiện Hoán Đổi Công Huân (Đổng Trác)
 •     Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •      Cập Nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)
 •     Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)
 •     Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •     Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •      Cập Nhật sự kiện Giờ Vàng (Đổng Trác) (Áp dụng vào lúc 16h00 - 09/01)
 •      Cập Nhật sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)
 •      Mở & Cập Nhật sự kiện Điểm Binh (New)
 •     Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •     Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)
 •      Cập Nhật sự kiện Nâng Cấp Skill (Đổng Trác) (Áp dụng vào lúc 17h10 - 03/01)
 •     Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 1 (HOT)
 •     Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •     Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •     Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •     Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm
 •     Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •     Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •     Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo (Long Phụng)
 •     Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •     Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 1 (HOT)
 •     Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •     Mở sự kiện Nâng Cấp Vật Phẩm
 •      Cập nhật quy định khi tham gia trò chơi (Mục số 2-B. Xem tại đây(Áp dụng vào lúc 20h ngày 02/01/2024)
 •     Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •     Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •      Cập Nhật sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)
 •     Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí (HOT)
 •     Mở sự kiện IP BONUS Tháng 1/2024 (HOT)

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

 

Tin tức liên quan

[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện !
24.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.6 ngày 24/04
23.04.2024
[Bản Cập Nhật 19005] - Sửa Lỗi Một Số Kỹ Năng Bị Lỗi !
17.04.2024
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Nhất Tướng Công Thành" (All Server)
16.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.5 ngày 17/04
16.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì Vòng Quay Tháng 4
15.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/04
09.04.2024
[Thông Báo] - Nội dung cập nhật phiên bản 19.0.0.5 !
05.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 03/04
02.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 27/03
26.03.2024
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện !
25.03.2024
[Tháng 3] - Thông báo mở sự kiện mới !
21.03.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 20/03
19.03.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 13/03
12.03.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 06/03
05.03.2024
[Tháng 2] - Thông báo mở sự kiện mới !
28.02.2024
[Tháng 2] - Thông báo trao quà sự kiện !
28.02.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.4 ngày 27/02
26.02.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 21/02
20.02.2024