(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới !

.Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau:

 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •   Mở sự kiện Flash Sale 31/01
 •   Mở sự kiện Giờ Vàng 31/01
 •  Mở sự kiện Flash Sale 30/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 30/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 29/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 28/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 27/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 26/01
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 25/01
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •   Cập nhật phần quà sự kiện Mừng Giáng Sinh & Năm Mới (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 24/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 23/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 22/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 21/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 20/01
 •  Mở sự kiện Lì Xì Tết 2023
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (Tết)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 19/01
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 18/01
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tết (HOT) 
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 17/01
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 16/01
 •  Mở sự kiện Nâng Cấp Skill (Tây Du)
 •  Mở sự kiện Flash Sale 15/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 15/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 14/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 13/01
 •   Cập nhật phần quà sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/01
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)  &  Cập nhật cấp độ tham gia, phần quà
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •  Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 11/01
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 10/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 09/01
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •  Mở sự kiện Flash Sale 08/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 08/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 07/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 06/01
 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •   Cập nhật thời gian trao quà sự kiện Khuyến Mãi Tháng 1 (Phần Quà Vũ Khí & Võ Hồn)
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tây Du)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 05/01
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 04/01
 •  Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 1/2023 (HOT) 
 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 02/01
 •  Mở sự kiện Giờ Vàng 01/01
 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 1-2/1 
 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí 
 •  Mở sự kiện IP BONUS Tháng 1-2/1 

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/03/2023
21.03.2023
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.8 ngày 15/03/2023
14.03.2023
[Tháng 3] - Thông báo mở sự kiện mới !
09.03.2023
[Tháng 3] - Thông báo trao quà sự kiện
09.03.2023
[Thông Báo] - Cập nhật nội dung sự kiện "Đổi Hòm Bảo"
09.03.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/03/2023
07.03.2023
[Thông Báo] - Cập nhật quy định quy định tham gia trò chơi
03.03.2023
[Tháng 2] - Thông báo mở sự kiện mới !
22.02.2023
[Tháng 2] - Thông báo trao quà sự kiện
22.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/02/2023
21.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/02/2023
14.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/02/2023
07.02.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 01/02/2023
31.01.2023
[Tháng 1] - Thông báo trao quà sự kiện
31.01.2023
[Tháng 1] - Thông báo mở sự kiện mới !
30.01.2023
[Thông Báo] - Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
25.01.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 18/01/2023
17.01.2023
[Thông Báo] - Thông tin mệnh giá quy đổi DZODONG / DZOCOIN từ 16/01/2023
11.01.2023
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 11/01/2023
10.01.2023
[Thông Báo] - Bảo trì cập nhật phiên bản 18.0.0.7 ngày 04/01/2022
03.01.2023