(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

Anh Hùng nào có đăng ký tham gia sự kiện đổi hòm bảo với GM ngày 11 - 12tháng 5, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng để nhận quà 

 

Thông tin về sự kiện xem tại đây

Chúc chư vị anh hùng chơi game vui vẻ

 

Thân, TQC Team.

Tin tức liên quan

Thông báo nhận quà Tháng 6 sự kiện Combo Lịch 2020
05.06.2020
Thông báo bảo trì hệ thống Website ngày 04-06-2020
03.06.2020
Thông báo thay đổi Hotline Hỗ Trợ Khách Hàng
03.06.2020
Thông báo mở sự kiện mới
02.06.2020
Nhận quà IP Bonus Tháng 5
02.06.2020
Thông báo nhận quà Tháng 6 sự kiện Combo Lịch 2020
02.06.2020
Bảo trì định kỳ ngày 02-06-2020
01.06.2020
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành
26.05.2020
Thông báo mở sự kiện mới
26.05.2020
Bảo trì định kỳ ngày 26-05-2020
25.05.2020
Thông báo cập nhật một số sự kiện Tháng 5
22.05.2020
Thông báo tạm đóng hệ thống nạp thẻ Gate
21.05.2020
Thông báo nhận quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành
20.05.2020
Thông báo cập nhật Cửa Hàng Vòng Quay Tháng 5
19.05.2020
Bảo trì định kỳ ngày 19-05-2020
18.05.2020
Thông báo mở lại hệ thống Nạp Thẻ 3QC
18.05.2020
Thông báo nhận quà sự kiện Flash Sale
14.05.2020
Thông báo cập nhật lại thời gian bắt đầu sự kiện Đấu Giá
14.05.2020
Thông báo cập nhật sự kiện Hoán Đổi Bánh Tét
13.05.2020
Thông báo nhận quà hỗ trợ sát nhập server Pharaoh & Trụ Vương
12.05.2020